E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Βαρθολομαίος 
 Βαρνάβας 
Έτος Γεγονός
1967 * Εις το υπουργείον των Εσωτερικών ήρχισεν η συγκέντρωσις των αναφορών των κατά τόπους Νομαρχών επί των αναγκών των δήμων και κοινοτήτων εις εκτέλεσιν σχετικής διαταγής του υπουργού κ. Παττακού. Αι ανάγκαι αναφερόμεναι κυρίως εις θέματα υδρεύσεως, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας σχολικών κτιρίων και τηλεπικοινωνιών ήρχισαν ήδη να ταξινομούνται υπό των αρμοδίων υπηρεσιών. Μετά την ταξινόμησιν των αναγκών θα γίνη ως εδήλωσε σχετικώς ο κ. υπουργός η ιεράρχησις αυτών και θα υπάρξουν εισηγήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία και τας υπηρεσίας δια την εκτέλεσιν κατά σειράν προτεραιότητος ανάγκης των προτεινομένων έργων.
1969 Εκ της Νομαρχιακής Επιτροπής χορηγήσεως δανείων αυτοστεγάσεως ανακοινώνεται ότι οι πλείστοι εκ των υποβαλλόντων δικαιολογητικά διά την λήψιν εργατικού δανείου δεν προσεκόμισαν βεβαίωσιν εργοδότου εξ ής να εμφαίνονται αι αποδοχαί των προστατευομένων εργαζομένων μελών της οικογενείας των. Κατόπιν τούτου δέον όπως εντός προθεσμίας έξι ημερών σπεύσουν προς υποβολήν των ανωτέρω άλλως τα εργαζόμενα προστατευόμενα μέλη θα αφαιρεθούν εκ της όλης δυνάμεως της οικογενείας των.
1970 Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος εδέχθη χθές πολλούς κοινοτάρχας οι οποίοι τον συνεχάρησαν επί τη αναλήψει των καθηκόντων του και του ανέπτυξαν διάφορα τρέχοντα θέματα των χωρίων των, εις πολλά των οποίων έδωσεν αμέσως λύσεις. Επίσης τον κ. Νομάρχην επεσκέφθη πολυμελής αντιπροσωπεία εκ κοινοταρχών και ιερέων της περιοχής Αργιθέας και του ανέπτυξε το θέμα της συγκοινωνιακής εξυπηρετήσεως των κατοίκων της ορεινής αυτής περιοχής του κ. Νομάρχου διαβεβαιώσαντος, ότι θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν διά την ικανοποίησιν του δικαίου αυτού αιτήματος των κατοίκων της περιοχής Αργιθέας. Επίσης ο κ. Νομάρχης ετόνισε προς τους εκπροσώπους της Αργιθέας, ότι επιτοπίως θα εξετάση τα ζητήματα ολοκλήρου της υπαίθρου και θα εργασθή διά την κατά το δυνατόν επίλυσιν αυτών.
1971 Ο δρόμος που καλύπτει ολόκληρον την βορείαν πλευράν της δημοτικής αγοράς από του ύψους του σιδηρουργείου κ. Τσιρίγκα μέχρι συναντήσεως της οδού Πλαστήρα - εις το ύψος του φαρμακείου κ. Στ. Παπαβαρσάμη - θΆ ανακαινισθεί ριζικώς εντός του τρέχ. θέρους. Με τον νέον αυτόν ασφαλτόδρομον ολοκληρούται το οδικόν κύκλωμα της κεντρικής αγοράς και απομένει το καυτόν θέμα ανακαινίσεως του εσωτερικού της αγοράς. Οι αδελφοί Κυρίτση - ανάδοχοι των νέων ασφαλτο- δρόμων - ήρχισαν από χθές με τον γνωστόν ταχύτατον ρυθμόν εργασιών την ανακατασκευήν του τμήματος της οδού Λαχανά καθΆ όλον το μήκος της νοτίας πλευράς του κρατικού νοσοκομείου. Από της προσεχούς εβδομάδος αι εργασίαι θα επεκταθούν διά την κατασκευήν του τελευταίου τμήματος της οδού Πίνδου από του ύψους της Ν-Α γωνίας της μάνδρας του νοσοκομείου μέχρι της οδού Λάππα (Ναϊδρίου Αγ. Σεραφείμ).
1972 ΔιΆ εκδοθείσης υπό της Νομαρχίας αποφάσεως καταργείται προγενεστέρα απόφασις και καθορίζονται ως κατωτέρω τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου. α) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ α) Εμπορικά καταστήματα πάσης φύσεως, β) καταστήματα δημητριακών ξυλεμπορικών, κρεοπωλεία, αρτοπωλεία, φωτογραφεία, πρατήρια πωλήσεως καυσίμων (ουχί αντλίαι) και καταστήματα ενοικιάσεως ποδηλάτων. 8 π.μ. έως 1,30 μ.μ. 5 μ.μ. έως 8,30 μ.μ. Εκάστην Τετάρτην 8-2 μ.μ. και 5-9 μ.μ. ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 8-1,30 μ.μ. 5-8,30 μ.μ. Εκάστην Τεάρτην 8-1 μ.μ. και 5-9 μ.μ. Έκαστον Σάββατον 8-1,30 μ.μ. και 5-9,30 μ.μ. Κατά την θερινή περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ορίζονται ως ημέραι μεσημβρινής αργίας διΆ άπαντα εν γενεί τα καταστήματα πλην κουρείων και κρεοπωλείων το Σαββάτον και η Πέμπτη. Απαγορεύεται αυστηρώς η απασχόλησις του προσωπικού εντός και εκτός του καταστήματος καθΆ ας ημέρας ισχύει η μεταμεσημβρινή αργία.
1974 Εβδομήκοντα πέντε σπουδασταί θα εισαχθούν εφέτος κατόπιν εξετάσεων εις την Σχολήν Προσωπικού ΕΛΤΑ (τμήμα Βασικού Προσωπικού Διοικήσεως - Εκμεταλλεύσεως). Επίσης θα εισαχθούν είκοσι σπουδασταί εις το ειδικόν τμήμα πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών. Αι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 12ην και 13ην Αυγούστου δια το τμήμα βασικού προσωπικού, όπου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής και ηλικίας μέχρι 27 ετών διά δε το τμήμα πτυχιούχων την 12, 13 και 14 Αυγούστου όπου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής ή Παντείου ή ΑΣΟΕΕ ή Βιομηχανικής ή Μαθηματικού τμήματος Φυσικομαθηματικής και ηλικίας μέχρι 30 ετών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 15ης Ιουλίου εις την Γραμματεία της Σχολής (Κηφισσού 100). Πληροφορίαι παρέχονται εις άποντα τα Γραφεία του ΕΛΤΑ.
1975 Ως μας ανεκοίνωσε ο βουλευτής κ. Ηλίας Ζιώγας ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Λιανόπουλος υπέγραψεν απόφασιν διά της οποίας χορηγείται εκ του προϊόντος των Κρατικών Λαχείων ποσόν ανά δραχμών 10.000 εις την Κοινότητα Γεωργικού, εις τον Ιερόν Ναόν Βαθυλάκου, εις το Δημοτικόν Σχολείον Οξυάς και εις το Γυμνάσιον Βραγκιανών - Αργιθέας.
«« 11 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (11/6)
Τοπικά
1975 : Ως μας ανεκοίνωσε ο βουλευτής κ. Ηλίας Ζιώγας ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Λιανόπουλος υπέγραψεν απόφασιν διά της οποίας χορηγείται εκ του προϊόντος των Κρατικών Λαχείων ποσόν ανά δραχμών 10.000 εις την Κοινότητα Γεωργικού, εις τον Ιερόν Ναόν Βαθυλάκου, εις το Δημοτικόν Σχολείον Οξυάς και εις το Γυμνάσιον Βραγκιανών - Αργιθέας.
1974 : Εβδομήκοντα πέντε σπουδασταί θα εισαχθούν εφέτος κατόπιν εξετάσεων εις την Σχολήν Προσωπικού ΕΛΤΑ (τμήμα Βασικού Προσωπικού Διοικήσεως - Εκμεταλλεύσεως). Επίσης θα εισαχθούν είκοσι σπουδασταί εις το ειδικόν τμήμα πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών. Αι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 12ην και 13ην Αυγούστου δια το τμήμα βασικού προσωπικού, όπου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής και ηλικίας μέχρι 27 ετών διά δε το τμήμα πτυχιούχων την 12, 13 και 14 Αυγούστου όπου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής ή Παντείου ή ΑΣΟΕΕ ή Βιομηχανικής ή Μαθηματικού τμήματος Φυσικομαθηματικής και ηλικίας μέχρι 30 ετών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 15ης Ιουλίου εις την Γραμματεία της Σχολής (Κηφισσού 100). Πληροφορίαι παρέχονται εις άποντα τα Γραφεία του ΕΛΤΑ.
1972 : ΔιΆ εκδοθείσης υπό της Νομαρχίας αποφάσεως καταργείται προγενεστέρα απόφασις και καθορίζονται ως κατωτέρω τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου. α) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ α) Εμπορικά καταστήματα πάσης φύσεως, β) καταστήματα δημητριακών ξυλεμπορικών, κρεοπωλεία, αρτοπωλεία, φωτογραφεία, πρατήρια πωλήσεως καυσίμων (ουχί αντλίαι) και καταστήματα ενοικιάσεως ποδηλάτων. 8 π.μ. έως 1,30 μ.μ. 5 μ.μ. έως 8,30 μ.μ. Εκάστην Τετάρτην 8-2 μ.μ. και 5-9 μ.μ. ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 8-1,30 μ.μ. 5-8,30 μ.μ. Εκάστην Τεάρτην 8-1 μ.μ. και 5-9 μ.μ. Έκαστον Σάββατον 8-1,30 μ.μ. και 5-9,30 μ.μ. Κατά την θερινή περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ορίζονται ως ημέραι μεσημβρινής αργίας διΆ άπαντα εν γενεί τα καταστήματα πλην κουρείων και κρεοπωλείων το Σαββάτον και η Πέμπτη. Απαγορεύεται αυστηρώς η απασχόλησις του προσωπικού εντός και εκτός του καταστήματος καθΆ ας ημέρας ισχύει η μεταμεσημβρινή αργία.
1971 : Ο δρόμος που καλύπτει ολόκληρον την βορείαν πλευράν της δημοτικής αγοράς από του ύψους του σιδηρουργείου κ. Τσιρίγκα μέχρι συναντήσεως της οδού Πλαστήρα - εις το ύψος του φαρμακείου κ. Στ. Παπαβαρσάμη - θΆ ανακαινισθεί ριζικώς εντός του τρέχ. θέρους. Με τον νέον αυτόν ασφαλτόδρομον ολοκληρούται το οδικόν κύκλωμα της κεντρικής αγοράς και απομένει το καυτόν θέμα ανακαινίσεως του εσωτερικού της αγοράς. Οι αδελφοί Κυρίτση - ανάδοχοι των νέων ασφαλτο- δρόμων - ήρχισαν από χθές με τον γνωστόν ταχύτατον ρυθμόν εργασιών την ανακατασκευήν του τμήματος της οδού Λαχανά καθΆ όλον το μήκος της νοτίας πλευράς του κρατικού νοσοκομείου. Από της προσεχούς εβδομάδος αι εργασίαι θα επεκταθούν διά την κατασκευήν του τελευταίου τμήματος της οδού Πίνδου από του ύψους της Ν-Α γωνίας της μάνδρας του νοσοκομείου μέχρι της οδού Λάππα (Ναϊδρίου Αγ. Σεραφείμ).
1970 : Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος εδέχθη χθές πολλούς κοινοτάρχας οι οποίοι τον συνεχάρησαν επί τη αναλήψει των καθηκόντων του και του ανέπτυξαν διάφορα τρέχοντα θέματα των χωρίων των, εις πολλά των οποίων έδωσεν αμέσως λύσεις. Επίσης τον κ. Νομάρχην επεσκέφθη πολυμελής αντιπροσωπεία εκ κοινοταρχών και ιερέων της περιοχής Αργιθέας και του ανέπτυξε το θέμα της συγκοινωνιακής εξυπηρετήσεως των κατοίκων της ορεινής αυτής περιοχής του κ. Νομάρχου διαβεβαιώσαντος, ότι θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν διά την ικανοποίησιν του δικαίου αυτού αιτήματος των κατοίκων της περιοχής Αργιθέας. Επίσης ο κ. Νομάρχης ετόνισε προς τους εκπροσώπους της Αργιθέας, ότι επιτοπίως θα εξετάση τα ζητήματα ολοκλήρου της υπαίθρου και θα εργασθή διά την κατά το δυνατόν επίλυσιν αυτών.
1969 : Εκ της Νομαρχιακής Επιτροπής χορηγήσεως δανείων αυτοστεγάσεως ανακοινώνεται ότι οι πλείστοι εκ των υποβαλλόντων δικαιολογητικά διά την λήψιν εργατικού δανείου δεν προσεκόμισαν βεβαίωσιν εργοδότου εξ ής να εμφαίνονται αι αποδοχαί των προστατευομένων εργαζομένων μελών της οικογενείας των. Κατόπιν τούτου δέον όπως εντός προθεσμίας έξι ημερών σπεύσουν προς υποβολήν των ανωτέρω άλλως τα εργαζόμενα προστατευόμενα μέλη θα αφαιρεθούν εκ της όλης δυνάμεως της οικογενείας των.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : * Εις το υπουργείον των Εσωτερικών ήρχισεν η συγκέντρωσις των αναφορών των κατά τόπους Νομαρχών επί των αναγκών των δήμων και κοινοτήτων εις εκτέλεσιν σχετικής διαταγής του υπουργού κ. Παττακού. Αι ανάγκαι αναφερόμεναι κυρίως εις θέματα υδρεύσεως, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας σχολικών κτιρίων και τηλεπικοινωνιών ήρχισαν ήδη να ταξινομούνται υπό των αρμοδίων υπηρεσιών. Μετά την ταξινόμησιν των αναγκών θα γίνη ως εδήλωσε σχετικώς ο κ. υπουργός η ιεράρχησις αυτών και θα υπάρξουν εισηγήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία και τας υπηρεσίας δια την εκτέλεσιν κατά σειράν προτεραιότητος ανάγκης των προτεινομένων έργων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Βαρθολομαίος , Βαρνάβας