E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1969 Ήρχισε και γενικεύεται εντός της εβδομάδος εις την περιφέρειάν μας ο θεριζοαλωνισμός των σιτηρών. Η στρεμματική απόδοσις κυμαίνεται από 50 μέχρι και 400 κιλών. Γενικώς η μέση στρεμματική απόδοσις υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβή τα 160 κιλά. Ενώ ήρχισε και γενικεύεται η παραγωγή σίτου στην κυριωτέρα σιτοπαραγωγό περιοχή της χώρας, στην Θεσσαλία, οι οργανώσεις των αλευρομηχάνων επανήλθον επί του ευρισκομένου σε εκκρεμότητα αιτήματός των της καταργήσεως των διγράμμων επιταγών. Το σχετικόν υπόμνημά των διεβιβάσθη από το υπουργείον Εμπορίου προς το υπουργείον Συντονισμού ώστε να επανεξετάσει το θέμα. Αρχικώς το μέτρον των διγράμμων επιταγών είχε καθιερωθή κυρίως ως μέτρον ελέγχου ώστε οι αλευροβιομηχανίες να καταβάλλουν στο κράτος την διαφοράν μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής συγκεντρώσεως. Το μέτρον κατηργήθη από της εσοδείας του 1968 όταν με τα νέα μέτρα κατέστη ελευθέρα η αγοραπωλησία σίτου. Επανήλθεν όμως το σύστημα των διγράμμων επιταγών από 1ην Ιανουαρίου 1969 με απόφασιν της Νομισματικής Επιτροπής κατόπιν εισηγήσεως του υπουργείου Γεωργίας, ώστε η Αγροτική Τράπεζα να ελέγχει τους οφειλέτες παραγωγούς.
1970 ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΣ Ο Δ/ντής της ΑΤΕ Καρδίτσης κ. Μπαζάκης επεσκέφθη μετά γεωπόνων του υποκαταστήματος οκτώ πεδινά χωρία της περιοχής εις την ζώνην από Καρδιτσομαγούλης μέχρι Κόρδας. Εκ της πρώτης αυτοψίας διεπιστώθη ότι εις τας δύο κοινότητας Καρδιτσομαγούλης και Αγίας Τριάδος επλήγησαν υπό χαλάζης 600 στρέμματα εσπαρμένα με βαμβάκι και 2000 στρ. σίτου. Αι ζημίαι κυμαίνονται από 20- 40%.
1972 Δεν παρήλθεν 24ωρον από της αναχωρήσεως του πρώην Νομάρχου Καρδίτσης και εις το δημοτικόν συμβούλιον ήχθη προς συζήτησιν και πάλιν το θέμα της κεντρικής πλατείας μας. Ενα θέμα το οποίον τείνει να διχάσει τους συμπολίτας με τις παλινδρομήσεις ενίων δηδμοτικών συμβούλων, οι οποίοι δεν απεφάσιζαν με γνώμονα την θέλησιν του λαού αυτής της πόλεως αλλά με τάσιν ικανοποιήσεως της φωνής του κυρίου των. Με την προχθεσινήν οριστικήν (;) απόφασιν το όλον θέμα ετέθη επί της πλέον ορθής βάσεως. Εις την τελευταίαν συνεδρίασιν του Δημοτικου Συμβουλιου συνεζητήθη και το θέμα μετατροπής της παρακειμένης του Πνευματικού μας Κέντρου οικοπεδικής εκτάσεως εις πάρκον. Θαυμασίαν η ιδέα, αλλά τα οικονομικά του Δήμου δεν επιτρέπουν την πραγμάτωσιν των πολυτελών αυτώνσκέψεων διΆ ό και η πρότασις πήρε την οδόν του... αρχείου. Εν τω μεταξύ η επί πολλά έτη εκεί στάθμευσις των ιππηλάτων αμαξιών αναγκάζει τους περιοίκους να ζούν στα σκοτάδια και εν μέσω... αναθυμιάσεων αν σκεφθεί δε κανείς ότι εις το σημείον αυτό ευρίσκετο και ο ιατρικός σταθμός του ΙΚΑ τότε η απορία λαμβάνει διαστάσεις μέχρις της αδιαφορίας των αρμοδίων. Ελπίζομεν ότι οι τελευταίοι θα επανεξετάσουν την περίπτωσιν και θα επιτρέψουν εις τους περιοίκους την ελευθέραν αναπνοήν.
1973 Συνέρχεται αύριον το Νομαρχιακόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος των μεταθέσεων και των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Υπολογίζεται ότι το αργότερον μέχρι του προσεχούς Σαββάτου θΆ ανακοινωθούν αι τελικαί αποφάσεις.
1974 Μερίμνη της Δ/νσεως Γεωργίας ήρχισαν αι εργασίαι αποτυπώσεως των υπό αναγκαστικόν αναδασμόν αγροκτημάτων Χάρματος, Καππά, Μουζακίου και Γελάνθης, ενώ συνεχίζονται αι εργασίαι αποτυπώσεως των αγροκτημάτων Λαζαρίνης, Μαυρομματίου, Ελληνοπύργου και Ξυνονερίου. ΚαθΆ όσον αφορά εις τον τομέα της κτηνοτροφίας, εγένετο τεχνητή γονιμοποίησις εντός μηνός επί 4.256 αγελάδων και 3.534 προβάτων. Τέλος υπό υπαλλήλων της Αγροτικής οικιακής οικονομίας ανεπτύχθησαν σχετικά θέματα εις συγκεντρώσειες αγροτονεανίδων και αγροτισσών.
1975 Υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού ελήφθησαν κατά τον παρελθόντα μήνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την προστασίαν της κτηνoτροφίας εκ διαφόρων ζωονόσων και την προστασίαν της δημοσίας υγείας διά του ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προελεύσεως. Ενεβολιάσθησαν 5.500 αιγοπρόβατα, 700 περίπου χοίροι και 22.000 πτηνά. Διενεργήθη κρεοσκοπικός έλεγχος επί 5.000 περίπου μικρών και μεγάλων ζώων, 226 αστυϊατρικοι έλεγχοι, επραγματοποιήθησαν εντός μηνός. Παρεσχέθη κτηνοτροφική περίθαλψις εις 290 διάφορα ζώα πάσχοντα εκ μεταδοτικών νόσων.
«« 12 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (12/6)
Τοπικά
1975 : Υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού ελήφθησαν κατά τον παρελθόντα μήνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την προστασίαν της κτηνoτροφίας εκ διαφόρων ζωονόσων και την προστασίαν της δημοσίας υγείας διά του ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προελεύσεως. Ενεβολιάσθησαν 5.500 αιγοπρόβατα, 700 περίπου χοίροι και 22.000 πτηνά. Διενεργήθη κρεοσκοπικός έλεγχος επί 5.000 περίπου μικρών και μεγάλων ζώων, 226 αστυϊατρικοι έλεγχοι, επραγματοποιήθησαν εντός μηνός. Παρεσχέθη κτηνοτροφική περίθαλψις εις 290 διάφορα ζώα πάσχοντα εκ μεταδοτικών νόσων.
1974 : Μερίμνη της Δ/νσεως Γεωργίας ήρχισαν αι εργασίαι αποτυπώσεως των υπό αναγκαστικόν αναδασμόν αγροκτημάτων Χάρματος, Καππά, Μουζακίου και Γελάνθης, ενώ συνεχίζονται αι εργασίαι αποτυπώσεως των αγροκτημάτων Λαζαρίνης, Μαυρομματίου, Ελληνοπύργου και Ξυνονερίου. ΚαθΆ όσον αφορά εις τον τομέα της κτηνοτροφίας, εγένετο τεχνητή γονιμοποίησις εντός μηνός επί 4.256 αγελάδων και 3.534 προβάτων. Τέλος υπό υπαλλήλων της Αγροτικής οικιακής οικονομίας ανεπτύχθησαν σχετικά θέματα εις συγκεντρώσειες αγροτονεανίδων και αγροτισσών.
1973 : Συνέρχεται αύριον το Νομαρχιακόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος των μεταθέσεων και των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Υπολογίζεται ότι το αργότερον μέχρι του προσεχούς Σαββάτου θΆ ανακοινωθούν αι τελικαί αποφάσεις.
1972 : Δεν παρήλθεν 24ωρον από της αναχωρήσεως του πρώην Νομάρχου Καρδίτσης και εις το δημοτικόν συμβούλιον ήχθη προς συζήτησιν και πάλιν το θέμα της κεντρικής πλατείας μας. Ενα θέμα το οποίον τείνει να διχάσει τους συμπολίτας με τις παλινδρομήσεις ενίων δηδμοτικών συμβούλων, οι οποίοι δεν απεφάσιζαν με γνώμονα την θέλησιν του λαού αυτής της πόλεως αλλά με τάσιν ικανοποιήσεως της φωνής του κυρίου των. Με την προχθεσινήν οριστικήν (;) απόφασιν το όλον θέμα ετέθη επί της πλέον ορθής βάσεως. Εις την τελευταίαν συνεδρίασιν του Δημοτικου Συμβουλιου συνεζητήθη και το θέμα μετατροπής της παρακειμένης του Πνευματικού μας Κέντρου οικοπεδικής εκτάσεως εις πάρκον. Θαυμασίαν η ιδέα, αλλά τα οικονομικά του Δήμου δεν επιτρέπουν την πραγμάτωσιν των πολυτελών αυτώνσκέψεων διΆ ό και η πρότασις πήρε την οδόν του... αρχείου. Εν τω μεταξύ η επί πολλά έτη εκεί στάθμευσις των ιππηλάτων αμαξιών αναγκάζει τους περιοίκους να ζούν στα σκοτάδια και εν μέσω... αναθυμιάσεων αν σκεφθεί δε κανείς ότι εις το σημείον αυτό ευρίσκετο και ο ιατρικός σταθμός του ΙΚΑ τότε η απορία λαμβάνει διαστάσεις μέχρις της αδιαφορίας των αρμοδίων. Ελπίζομεν ότι οι τελευταίοι θα επανεξετάσουν την περίπτωσιν και θα επιτρέψουν εις τους περιοίκους την ελευθέραν αναπνοήν.
1970 : ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΣ Ο Δ/ντής της ΑΤΕ Καρδίτσης κ. Μπαζάκης επεσκέφθη μετά γεωπόνων του υποκαταστήματος οκτώ πεδινά χωρία της περιοχής εις την ζώνην από Καρδιτσομαγούλης μέχρι Κόρδας. Εκ της πρώτης αυτοψίας διεπιστώθη ότι εις τας δύο κοινότητας Καρδιτσομαγούλης και Αγίας Τριάδος επλήγησαν υπό χαλάζης 600 στρέμματα εσπαρμένα με βαμβάκι και 2000 στρ. σίτου. Αι ζημίαι κυμαίνονται από 20- 40%.
1969 : Ήρχισε και γενικεύεται εντός της εβδομάδος εις την περιφέρειάν μας ο θεριζοαλωνισμός των σιτηρών. Η στρεμματική απόδοσις κυμαίνεται από 50 μέχρι και 400 κιλών. Γενικώς η μέση στρεμματική απόδοσις υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβή τα 160 κιλά. Ενώ ήρχισε και γενικεύεται η παραγωγή σίτου στην κυριωτέρα σιτοπαραγωγό περιοχή της χώρας, στην Θεσσαλία, οι οργανώσεις των αλευρομηχάνων επανήλθον επί του ευρισκομένου σε εκκρεμότητα αιτήματός των της καταργήσεως των διγράμμων επιταγών. Το σχετικόν υπόμνημά των διεβιβάσθη από το υπουργείον Εμπορίου προς το υπουργείον Συντονισμού ώστε να επανεξετάσει το θέμα. Αρχικώς το μέτρον των διγράμμων επιταγών είχε καθιερωθή κυρίως ως μέτρον ελέγχου ώστε οι αλευροβιομηχανίες να καταβάλλουν στο κράτος την διαφοράν μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής συγκεντρώσεως. Το μέτρον κατηργήθη από της εσοδείας του 1968 όταν με τα νέα μέτρα κατέστη ελευθέρα η αγοραπωλησία σίτου. Επανήλθεν όμως το σύστημα των διγράμμων επιταγών από 1ην Ιανουαρίου 1969 με απόφασιν της Νομισματικής Επιτροπής κατόπιν εισηγήσεως του υπουργείου Γεωργίας, ώστε η Αγροτική Τράπεζα να ελέγχει τους οφειλέτες παραγωγούς.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή