E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Την 11 π.μ. συνήλθεν η Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως και ήρχισε την συζήτησιν επί του Νομοσχεδίου περί διαγραφής οφειλών εκ στεγαστικών δανείων προς σεισμοπλήκτους και ρυθμίσεως της εξοφλήσεως δανείων προς εταίρας κατηγορίας παθόντων.
1968 Ανεκοινώθη εκ του υπουργείου Παιδείας, ότι κατά την εφετεινήν περίοδον θα φιλοξενηθούν εις τας 115 παιδικάς κατασκηνώσεις του υπουργείου 45 χιλ. μαθηταί και μαθήτριαι των δημοτικών σχολείων. Προς τούτο διετέθη υπό του προϋπολογισμού κονδύλιον 25 εκ. δραχμών. Αι κατασκηνωτικαί περίοδοι είνα διαρκείας 24 ημερών εκάστη, ημέρα δε ενάρξεως τούτων ωρίσθη διά μεν τας κατασκηνώσεις των τριών περιόδων η 7η Ιουλίου, δι’ εκείνας δε των δύο περιόδων η 17η Ιουλίου.
1969 Από προχθές η περιοχή μας τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια απΆ ευθείας από το Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής του Μέγδοβα. Αυτό σημαίνει ότι εξησφαλίσθη σταθερή τάσις του ρεύματος (220 V). Το επίτευγμα δεν είναι απουσιώδες όσον και αν φαίνεται ως ασήμαντη λεπτομέρεια. Από καιρό τώρα και οι νοικοκυρές παραπονούντο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ούτε το «σίδηρο» ελειτούργει κανονικά, ούτε η ηλεκτρική κουζίνα. Περισσότερο αισθητές ήσαν αι επιπτώσεις στη λειτουργία των βιοτεχνικών, βιομηχανιών και ακόμη τη λειτουργία των χιλιάδων μοτέρ της περιοχής. Αφορμή η κάτω και της ανεκτής στάθμης - κατά τις ώρες αιχμής - τάσις του ρεύματος. Η ΔΕΗ με το ορθολογισμό που διακρίνει κάθε ενέργειά της έθεσε αμέσως εις κίνησιν το επιστημονικό της δυναμικό και εις διάστημα εικοσιτετραώρων ολοκληρώθησαν αι μελέται διά να επακολουθήσει ΑΜΕΣΩΣ η διόρθωσις του κακού. Ετσι η Καρδίτσα και η περιοχή μας ολόκληρη εσημείωσε ένα θετικό και αξιόλογο βήμα στον τομέα της κανονικής ηλεκτροδοτήσεως. Στους εδώ αρμοδίους και την Δ/νσιν Παραγωγής και μεταφοράς αξίζει ένα θερμό εύγε.
1970 Το Αρχηγείον Αεροπορίας ανακοινοί, ότι χθές και περί ώραν 4ην απογευματινήν αεριωθούμενον αεροσκάφος απογειωθέν της αεροπορικής βάσεως Νέας Αγχιάλου διΆ εκτέλεσιν ασκήσεως κατέπεσεν εντός της θαλάσσης δυτικώς της Νήσου Χίου. Η τύχη του επιβαίνοντος χειριστού σμηναγού Β. Σταυροπούλου αγνοείται. Ερευναι από αέρος και θαλάσσης συνεχίζονται. Αρμοδία επιτροπή εξ εμπειρογνώμων, αξιωματικών της Αεροπορίας επελήφθη της διερευνήσεως των συνθηκών και αιτίων του ατυχήματος.
1972 Εις ημίωρον εκπομπήν από του δικτύου του εθνικού ιδρύματος τηλεοράσεως προεβλήθησαν διΆ εικόνων τα επιτεύγματα της κυβερνητικής δραστηριότητος κατά την πρώτην πενταετίαν από της Επαναστάσεως εις τον Νομόν Καρδίτσης. Προηγήθη συνέντευξης του Νομάρχου κ. Γαλανοπούλου ο οποίος έδωσε εις αδράς γραμμάς και διΆ αριθμών το επιτελεσθέν και συνεχιζόμενον γιγαντιαίον κυβερνητικόν πρόγραμμα αναπτύξεως.
1973 Ο Υφυπουργός κ. Χρ. Μίχαλος επί τη συμπληρώσει έτους από της αναλήψεως των καθηκόντων του ως Περιφερειακού Διοικητού θα απευθυνθεί προς τον Θεσσαλικόν Λαόν την Κυριακήν 1ην Ιουλίου εις πανθεσσαλικήν συγκέντρωσιν η οποία θα πραγματοποιηθεί εις την Κεντρικήν Πλατείαν της Λαρίσης. Η ομιλία αφορώσα την πολιτειακήν μεταβολήν θα προσλάβει ευρύτερον χαρακτήρα. Σχετικώς πληροφορούμεθα ότι ο Υφυπουργός κ. Χρ. Μίχαλος κατά την διάρκειαν της ομιλίας του θα αναφερθεί ιδιαιτέρως εις τους μελλοντικούς στόχους και εις τας προοπτικάς διά την μεγαλυτέραν και ταχυτέραν ανάπτυξιν του Θεσσαλικού χώρου. Θα απευθυνθεί επίσης ιδιαιτέρως προς τους νέους των πόλεων και της υπαίθρου τους οποίους θεωρεί, όπως έχει τονίσει άλλωστε κατΆ επανάληψιν ως τα αυριανά στελέχη της Κοινωνίας και της Πολιτείας.
1975 Οι δικηγόροι των προταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου που υπέβαλον αιτήσεις αναιρέσεως κατά του βουλεύματος εφετών, προσεκλήθησαν εις την Εισαγγελίαν του Αρείου Πάγου δια να λάβουν γνώσιν της προτάσεως του Εισαγγελέως κ. Μπλέτσα προς την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που θα την συζητήσει. Οπως είναι γνωστό ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου προτείνει να απορριφθούν όλοι οι υποβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως με τους οποίους οι πρωταίτιοι του πραξικοπήματος ισχυρίζονται ότι: - Είναι άκυρη η Συντακτική Πράξη της 3/10/74, που καθορίζει ότι το πενταμελές Εφετείο είναι αρμόδιο να τους δικάσει. - Είναι άκυρο το δΆ ψήφισμα της Αναθεωρητικής Βουλής της 15/1/75 «Περί του πραξικοπήματος της 21/4/67, διώξεως εγκληματιών κ.λπ.» - Η «επανάστασις» της 21/4/1967 εδημιούργησε δίκαιο κ.λπ. Επίσης υποστηρίζουν έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή Νόμου, ακυρότητα προδικασίας κ.λπ. ΑπΆ τους 24 που έχουν χαρακτηρισθεί ως πρωταίτιοι του πραξικοπήματος τελικά υπέβαλαν στον Αρειο Πάγο αίτηση αναιρέσεως οι 14. Οι υπόλοιποι δέκα δεν υπέβαλαν αίτηση, όπως είναι δε γνωστό, τρείς εξ αυτών έχουν διαφύγει και καταζητούνται. ΚαθΆ όλας τας ενδείξεις ο Αρειος Πάγος θΆ ασχοληθεί με τας αιτήσεις την ερχομένην εβδομάδα.
«« 19 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (19/6)
Τοπικά
1973 : Ο Υφυπουργός κ. Χρ. Μίχαλος επί τη συμπληρώσει έτους από της αναλήψεως των καθηκόντων του ως Περιφερειακού Διοικητού θα απευθυνθεί προς τον Θεσσαλικόν Λαόν την Κυριακήν 1ην Ιουλίου εις πανθεσσαλικήν συγκέντρωσιν η οποία θα πραγματοποιηθεί εις την Κεντρικήν Πλατείαν της Λαρίσης. Η ομιλία αφορώσα την πολιτειακήν μεταβολήν θα προσλάβει ευρύτερον χαρακτήρα. Σχετικώς πληροφορούμεθα ότι ο Υφυπουργός κ. Χρ. Μίχαλος κατά την διάρκειαν της ομιλίας του θα αναφερθεί ιδιαιτέρως εις τους μελλοντικούς στόχους και εις τας προοπτικάς διά την μεγαλυτέραν και ταχυτέραν ανάπτυξιν του Θεσσαλικού χώρου. Θα απευθυνθεί επίσης ιδιαιτέρως προς τους νέους των πόλεων και της υπαίθρου τους οποίους θεωρεί, όπως έχει τονίσει άλλωστε κατΆ επανάληψιν ως τα αυριανά στελέχη της Κοινωνίας και της Πολιτείας.
1972 : Εις ημίωρον εκπομπήν από του δικτύου του εθνικού ιδρύματος τηλεοράσεως προεβλήθησαν διΆ εικόνων τα επιτεύγματα της κυβερνητικής δραστηριότητος κατά την πρώτην πενταετίαν από της Επαναστάσεως εις τον Νομόν Καρδίτσης. Προηγήθη συνέντευξης του Νομάρχου κ. Γαλανοπούλου ο οποίος έδωσε εις αδράς γραμμάς και διΆ αριθμών το επιτελεσθέν και συνεχιζόμενον γιγαντιαίον κυβερνητικόν πρόγραμμα αναπτύξεως.
1969 : Από προχθές η περιοχή μας τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια απΆ ευθείας από το Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής του Μέγδοβα. Αυτό σημαίνει ότι εξησφαλίσθη σταθερή τάσις του ρεύματος (220 V). Το επίτευγμα δεν είναι απουσιώδες όσον και αν φαίνεται ως ασήμαντη λεπτομέρεια. Από καιρό τώρα και οι νοικοκυρές παραπονούντο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ούτε το «σίδηρο» ελειτούργει κανονικά, ούτε η ηλεκτρική κουζίνα. Περισσότερο αισθητές ήσαν αι επιπτώσεις στη λειτουργία των βιοτεχνικών, βιομηχανιών και ακόμη τη λειτουργία των χιλιάδων μοτέρ της περιοχής. Αφορμή η κάτω και της ανεκτής στάθμης - κατά τις ώρες αιχμής - τάσις του ρεύματος. Η ΔΕΗ με το ορθολογισμό που διακρίνει κάθε ενέργειά της έθεσε αμέσως εις κίνησιν το επιστημονικό της δυναμικό και εις διάστημα εικοσιτετραώρων ολοκληρώθησαν αι μελέται διά να επακολουθήσει ΑΜΕΣΩΣ η διόρθωσις του κακού. Ετσι η Καρδίτσα και η περιοχή μας ολόκληρη εσημείωσε ένα θετικό και αξιόλογο βήμα στον τομέα της κανονικής ηλεκτροδοτήσεως. Στους εδώ αρμοδίους και την Δ/νσιν Παραγωγής και μεταφοράς αξίζει ένα θερμό εύγε.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Οι δικηγόροι των προταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου που υπέβαλον αιτήσεις αναιρέσεως κατά του βουλεύματος εφετών, προσεκλήθησαν εις την Εισαγγελίαν του Αρείου Πάγου δια να λάβουν γνώσιν της προτάσεως του Εισαγγελέως κ. Μπλέτσα προς την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που θα την συζητήσει. Οπως είναι γνωστό ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου προτείνει να απορριφθούν όλοι οι υποβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως με τους οποίους οι πρωταίτιοι του πραξικοπήματος ισχυρίζονται ότι: - Είναι άκυρη η Συντακτική Πράξη της 3/10/74, που καθορίζει ότι το πενταμελές Εφετείο είναι αρμόδιο να τους δικάσει. - Είναι άκυρο το δΆ ψήφισμα της Αναθεωρητικής Βουλής της 15/1/75 «Περί του πραξικοπήματος της 21/4/67, διώξεως εγκληματιών κ.λπ.» - Η «επανάστασις» της 21/4/1967 εδημιούργησε δίκαιο κ.λπ. Επίσης υποστηρίζουν έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή Νόμου, ακυρότητα προδικασίας κ.λπ. ΑπΆ τους 24 που έχουν χαρακτηρισθεί ως πρωταίτιοι του πραξικοπήματος τελικά υπέβαλαν στον Αρειο Πάγο αίτηση αναιρέσεως οι 14. Οι υπόλοιποι δέκα δεν υπέβαλαν αίτηση, όπως είναι δε γνωστό, τρείς εξ αυτών έχουν διαφύγει και καταζητούνται. ΚαθΆ όλας τας ενδείξεις ο Αρειος Πάγος θΆ ασχοληθεί με τας αιτήσεις την ερχομένην εβδομάδα.
1970 : Το Αρχηγείον Αεροπορίας ανακοινοί, ότι χθές και περί ώραν 4ην απογευματινήν αεριωθούμενον αεροσκάφος απογειωθέν της αεροπορικής βάσεως Νέας Αγχιάλου διΆ εκτέλεσιν ασκήσεως κατέπεσεν εντός της θαλάσσης δυτικώς της Νήσου Χίου. Η τύχη του επιβαίνοντος χειριστού σμηναγού Β. Σταυροπούλου αγνοείται. Ερευναι από αέρος και θαλάσσης συνεχίζονται. Αρμοδία επιτροπή εξ εμπειρογνώμων, αξιωματικών της Αεροπορίας επελήφθη της διερευνήσεως των συνθηκών και αιτίων του ατυχήματος.
1968 : Ανεκοινώθη εκ του υπουργείου Παιδείας, ότι κατά την εφετεινήν περίοδον θα φιλοξενηθούν εις τας 115 παιδικάς κατασκηνώσεις του υπουργείου 45 χιλ. μαθηταί και μαθήτριαι των δημοτικών σχολείων. Προς τούτο διετέθη υπό του προϋπολογισμού κονδύλιον 25 εκ. δραχμών. Αι κατασκηνωτικαί περίοδοι είνα διαρκείας 24 ημερών εκάστη, ημέρα δε ενάρξεως τούτων ωρίσθη διά μεν τας κατασκηνώσεις των τριών περιόδων η 7η Ιουλίου, δι’ εκείνας δε των δύο περιόδων η 17η Ιουλίου.
1966 : Την 11 π.μ. συνήλθεν η Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως και ήρχισε την συζήτησιν επί του Νομοσχεδίου περί διαγραφής οφειλών εκ στεγαστικών δανείων προς σεισμοπλήκτους και ρυθμίσεως της εξοφλήσεως δανείων προς εταίρας κατηγορίας παθόντων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή