E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Απόλλωνας 
 Δωροθέος 
 Δωροθέα 
Έτος Γεγονός
1966 Εις τα γραφεία της Διευθύνσεως Γεωργίας επραγματοποιήθη χθές σύσκεψις με συμμετοχήν του αφιχθέντος διευθυντού του υπουργείου Γεωργίας επί των Εγγείων Βελτιώσεων, κ. Γκέκα του προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως ΥΕΒ Βόλου κ. Μήλιου, του Διευθυντού Γεωργίας κ. Κουτσιώτη του προϊσταμένου ΥΕΒ Καρδίτσης κ. Λαμπίρη του Διευθυντού Ενώσεως Συνεταιρισμών κ. Λεονταρίτη και του Γεωπόνου της ΑΤΕ κ. Κακιοπούλου. Την σύσκεψιν απη- σχόλησε το θέμα της συγκεντρώσεως των απαραιτήτων στοιχείων δια την αξιοποίησιν των περιοχών του αρδευτικού έργου Μέγδοβα και Κακάρας. Τα συγκεντρωθησόμενα στοιχεία θα τεθούν υπ’ οψιν του αφιχθησομένου εις Καρδίτσαν μεθαύριον Τρίτην εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων Οικονομολόγου - Γεωπόνου κ. Μπέργκμαν, προκειμένου ούτος να εισηγηθή εν συνεχεία την χρηματοδότησιν των ανωτέρω έργων υπό της Τραπέζης.
1967 * Ο προ έτους περίπου επισκεφθείς την περιοχήν μας διαπρεπής ιατρός καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου «Ουάσιγκτων» κ. Μοτάλσκι, αφίκετο χθές. Θα παραείνει επί τινάς ημέρας προς παρακολούθησιν των πορισμάτων εκ των ερευνών επί αιμολυτικών αναιμιών. Ο κ. Μοτάλσκι συνειργάσθη σχετικώς μετά του συνεργάτου του κ. Α. Ακριβάκη. * Υπό του υπουργείου Γεωργίας εκοινοποιήθη εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας Αγορανομική διάταξις διά τον αυστηρόν έλεγχον των δικαιουμένων επιδοτήσεως παχυνομένων μόσχων τόσον όσον αφορά την σήμανσιν τούτων, όσον και την ακρίβειαν των πιστοποιητικών αγοραπωλησίας των εκδιδομένων υπό των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων
1969 Η χθεσινή πυρκαϊά είναι από τας μεγαλυτέρας της Καρδίτσης. Εξεδηλώθη εντός καταστήματος ευφλέκτων υλών, ηκολούθησαν αμέσως εκρήξεις, μετεβλήθησαν εις πυροτέχνημα εις διάστημα ελαχίστου χρόνου ολόκληρος η Β-Α γωνία οικοδομικού τετραγώνου με τα συνεχόμενα εις το βάθος τρία καταστήματα και εις χρόνον 2.30 το απόγευμα - διακοπής των εργασιών. Τα υπόλοιπα συνεχόμενα καταστήματα του ιδίου τετραγώνου εξ ών τρία με ευφλέκτους και εκρηκτικάς ύλας - κηροπωλείον, φαρμακείον, ξυλαποθήκη - εδημιούργησαν άμεσον απειλήν. Αποτέλεσμα: η βιαία παραβίασις και των δέκα πέντε περίπου καταστημάτων οι ιδιοκτήται των οποίων ή απουσίαζον ή κατέφθασαν με αρκετήν καθυστέρησιν. Εκ των πρώτων - και ορθώς - εξεκενώθησαν το φαρμακείον Μαλιοπούλου και το κηροπωλείον κ. Κυριακοπούλου με τα μεγάλα αποθέματα κηροζίνης και εν συνεχεία τα υπόλοιπα δεκα πέντε (15) περίπου. Πολλών καταστημάτων εθραύθησαν οι υαλοπίνακες των εισόδων διά την έγκαιρον υπό συγγενών, φίλων ήτων ιδίων ιδιοκτητών, απομάκρυνσιν όλων των εμπορευμάτων, υλών κ.λπ. Εντεύθεν η μεγάλη έκτασις των ζημιών αι οποίαι εγγίζουν το εν εκατομμύριον δραχ.
1970 Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος εδέχθη χθές εκπροσώπους διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων, οι οποίοι τον συνεχάρησαν επί τη αναλήψει των καθηκόντων του και του ηυχήθησαν επιτυχίαν εις το έργον του. Επίσης συνέχισε την ενημέρωσίν του επί θεμάτων απασχολούντων τον Νομόν.
1974 Καταρρακτώδεις βροχασί ήρχισαν να πίπτουν από της 8ης εσπερινής χθες εις την πόλιν μας και εις ολόκληρον την Θεσσαλίαν. Με μεγαλυτέραν έντασιν συνεχίσθησαν εις τον Βόλον και ειςε ολόκληρον τον Νομόν Μαγνησίας, από της 1ης πρωϊνής σήμερον. Περί την 8ην εσπερινήν ώραν χθές ήρχισε πίπτουσα ραγδαία βροχή εις την Λάρισαν, η οποία εντός ολίγου μεταβλήθη εις κατακλυσμιαίαν, συνοδευομένη υπό αστραπών και βροντών.
«« 6 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (6/6)
Τοπικά
1974 : Καταρρακτώδεις βροχασί ήρχισαν να πίπτουν από της 8ης εσπερινής χθες εις την πόλιν μας και εις ολόκληρον την Θεσσαλίαν. Με μεγαλυτέραν έντασιν συνεχίσθησαν εις τον Βόλον και ειςε ολόκληρον τον Νομόν Μαγνησίας, από της 1ης πρωϊνής σήμερον. Περί την 8ην εσπερινήν ώραν χθές ήρχισε πίπτουσα ραγδαία βροχή εις την Λάρισαν, η οποία εντός ολίγου μεταβλήθη εις κατακλυσμιαίαν, συνοδευομένη υπό αστραπών και βροντών.
1970 : Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος εδέχθη χθές εκπροσώπους διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων, οι οποίοι τον συνεχάρησαν επί τη αναλήψει των καθηκόντων του και του ηυχήθησαν επιτυχίαν εις το έργον του. Επίσης συνέχισε την ενημέρωσίν του επί θεμάτων απασχολούντων τον Νομόν.
1969 : Η χθεσινή πυρκαϊά είναι από τας μεγαλυτέρας της Καρδίτσης. Εξεδηλώθη εντός καταστήματος ευφλέκτων υλών, ηκολούθησαν αμέσως εκρήξεις, μετεβλήθησαν εις πυροτέχνημα εις διάστημα ελαχίστου χρόνου ολόκληρος η Β-Α γωνία οικοδομικού τετραγώνου με τα συνεχόμενα εις το βάθος τρία καταστήματα και εις χρόνον 2.30 το απόγευμα - διακοπής των εργασιών. Τα υπόλοιπα συνεχόμενα καταστήματα του ιδίου τετραγώνου εξ ών τρία με ευφλέκτους και εκρηκτικάς ύλας - κηροπωλείον, φαρμακείον, ξυλαποθήκη - εδημιούργησαν άμεσον απειλήν. Αποτέλεσμα: η βιαία παραβίασις και των δέκα πέντε περίπου καταστημάτων οι ιδιοκτήται των οποίων ή απουσίαζον ή κατέφθασαν με αρκετήν καθυστέρησιν. Εκ των πρώτων - και ορθώς - εξεκενώθησαν το φαρμακείον Μαλιοπούλου και το κηροπωλείον κ. Κυριακοπούλου με τα μεγάλα αποθέματα κηροζίνης και εν συνεχεία τα υπόλοιπα δεκα πέντε (15) περίπου. Πολλών καταστημάτων εθραύθησαν οι υαλοπίνακες των εισόδων διά την έγκαιρον υπό συγγενών, φίλων ήτων ιδίων ιδιοκτητών, απομάκρυνσιν όλων των εμπορευμάτων, υλών κ.λπ. Εντεύθεν η μεγάλη έκτασις των ζημιών αι οποίαι εγγίζουν το εν εκατομμύριον δραχ.
1967 : * Ο προ έτους περίπου επισκεφθείς την περιοχήν μας διαπρεπής ιατρός καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου «Ουάσιγκτων» κ. Μοτάλσκι, αφίκετο χθές. Θα παραείνει επί τινάς ημέρας προς παρακολούθησιν των πορισμάτων εκ των ερευνών επί αιμολυτικών αναιμιών. Ο κ. Μοτάλσκι συνειργάσθη σχετικώς μετά του συνεργάτου του κ. Α. Ακριβάκη. * Υπό του υπουργείου Γεωργίας εκοινοποιήθη εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας Αγορανομική διάταξις διά τον αυστηρόν έλεγχον των δικαιουμένων επιδοτήσεως παχυνομένων μόσχων τόσον όσον αφορά την σήμανσιν τούτων, όσον και την ακρίβειαν των πιστοποιητικών αγοραπωλησίας των εκδιδομένων υπό των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων
1966 : Εις τα γραφεία της Διευθύνσεως Γεωργίας επραγματοποιήθη χθές σύσκεψις με συμμετοχήν του αφιχθέντος διευθυντού του υπουργείου Γεωργίας επί των Εγγείων Βελτιώσεων, κ. Γκέκα του προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως ΥΕΒ Βόλου κ. Μήλιου, του Διευθυντού Γεωργίας κ. Κουτσιώτη του προϊσταμένου ΥΕΒ Καρδίτσης κ. Λαμπίρη του Διευθυντού Ενώσεως Συνεταιρισμών κ. Λεονταρίτη και του Γεωπόνου της ΑΤΕ κ. Κακιοπούλου. Την σύσκεψιν απη- σχόλησε το θέμα της συγκεντρώσεως των απαραιτήτων στοιχείων δια την αξιοποίησιν των περιοχών του αρδευτικού έργου Μέγδοβα και Κακάρας. Τα συγκεντρωθησόμενα στοιχεία θα τεθούν υπ’ οψιν του αφιχθησομένου εις Καρδίτσαν μεθαύριον Τρίτην εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων Οικονομολόγου - Γεωπόνου κ. Μπέργκμαν, προκειμένου ούτος να εισηγηθή εν συνεχεία την χρηματοδότησιν των ανωτέρω έργων υπό της Τραπέζης.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Απόλλωνας , Δωροθέος , Δωροθέα