E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 Το υπουργείον Προνοίας δι’ εγγράφου προς το ΝΣΥΑΑ γνωρίζει, ότι επί του παρόντος δεν εγκρίνει την ιατρικήν εξυπηρέτησιν των κατοίκων του αγροτικού ιατρείου Πύργου Ιθώμης υπό του Ιατρού του αγροτικού Ιατρείου Φαναρίου ως και την ιατρικήν εξυπηρέτησιν των κατοίκων του αγροτικού ιατρείου Μαυραχάδων υπό του αγροτικού Ιατρείου Λεονταρίου καθ’ όσον επίκειται η επάνδρωσις πλείστων ιατρείων της χώρας. Εξ άλλου το υπουργείον Προνοίας εζήτησεν από το Υγειονομικόν Κέντρον, όπως παραλλήλως προς τα προσπαθείας του υπουργείου καταβάλλη και αυτό πάσαν προσπάθειαν διά την εξεύρεσιν ιατρού δια το αγροτικόν ιατρείον Συκεών.
1968 Το Δασαρχείον εξέδωσε την κατωτέρω δασικήν απαγορευτικήν διάταξιν εγκριθείσαν και υπό της Νομαρχίας. «Απαγορεύομεν, την τοποθέτησιν ή ανάρτησιν διαφημιστικών πινακίδων επί δένδρων δενδροστοιχιών ή δασών, ένθεν και ένθεν των οδών της περιφερείας μας των εχουσών τουριστικόν χαρακτήρα προς αποφυγήν αλλοιώσεως της αισθητικής του τοπίου. Ως τοιαύτας οδούς με τουριστικόν χαρακτήρα θεωρούμεν τας κεντρικάς οδούς του πεδινού τμήματος του Νομού Καρδίτσης και εκείνας αίτινες άγουν προς το φράγμα Μέγδοβα, παραθεριστικόν κέντρον Νεράϊδα Μπεζούλας και Λουτρά Ρεντίνης. Οι παραβάται της παρούσης ως και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούσιν ούτοι τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3990/1969 του Υπουργείου Δημ. Εργων.
1969 Ο καπνός, εθνικόν προϊόν με το οποίον απασχολούνται 200.000 αγροτικαί οικογένειαι, με συναλλαγματικόν έσοδον της τάξεως των 110-135 εκατομμυρίων δολαρίων, τυγχάνει προνομιακής μεταχειρίσεως υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως. Μέγας στόχος του προγράμματος της Εθνικής Καπνικής πολιτικής της κυβερνήσεως είναι η οργάνωσις αγοράς χωρικών καπνών, σκοπός δε η περαιτέρω βελτίωσις των συνθηκών αγοραπωλησίας των καπνών.
1970 Με εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν θα εορτασθή και εφέτος η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου εις τον πανηγυρίζοντα φερώνυμον και ριζικώς ανακαινισθέντα Ιερόν Ναόν του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου. Το εσπέρας της Παρασκευής ώραν 7 μ.μ. θα ψαλή μέγας πανηγυρικός εσπερινός την δε επομέην θα τελεσθή ιερόν συλλείτουργον. Προς εξυπηρέτησιν του πλήθους των πιστών η Αστική θα δρομολογήση εκτάκτως λεωφορεία (αναχωρήσεις εκ της στάσεως έμπροσθεν καταστήματος κ. Βησσαρίου).
1974 Ευχαριστούμεν θερμώς τους κατοίκους του χωρίου Αγιοπηγή διά την αγάπη, συμπαράστασιν και συγκινητικήν φιλοξενίαν, που μας προσέφεραν κατά την διάρκειαν της παραμονής μας εις το χωρίον των. Ο φλογερός των πατριωτισμός υπήρξεν τόσον έκδηλος, που έσπευσαν ακόμη και το υστέρημά των να διαθέσουν δια τον Στρατόν. Έκαμαν ό,τι μπορούσαν για μας. Είμεθα όλοι υπερήφανοι διά τα αισθήματά των. Οι Αξιωματικοί και Οπλίται της Επιστραυθείσης Μονάδος εις Αγιοπηγήν.
«« 12 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (12/8)
Τοπικά
1974 : Ευχαριστούμεν θερμώς τους κατοίκους του χωρίου Αγιοπηγή διά την αγάπη, συμπαράστασιν και συγκινητικήν φιλοξενίαν, που μας προσέφεραν κατά την διάρκειαν της παραμονής μας εις το χωρίον των. Ο φλογερός των πατριωτισμός υπήρξεν τόσον έκδηλος, που έσπευσαν ακόμη και το υστέρημά των να διαθέσουν δια τον Στρατόν. Έκαμαν ό,τι μπορούσαν για μας. Είμεθα όλοι υπερήφανοι διά τα αισθήματά των. Οι Αξιωματικοί και Οπλίται της Επιστραυθείσης Μονάδος εις Αγιοπηγήν.
1970 : Με εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν θα εορτασθή και εφέτος η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου εις τον πανηγυρίζοντα φερώνυμον και ριζικώς ανακαινισθέντα Ιερόν Ναόν του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου. Το εσπέρας της Παρασκευής ώραν 7 μ.μ. θα ψαλή μέγας πανηγυρικός εσπερινός την δε επομέην θα τελεσθή ιερόν συλλείτουργον. Προς εξυπηρέτησιν του πλήθους των πιστών η Αστική θα δρομολογήση εκτάκτως λεωφορεία (αναχωρήσεις εκ της στάσεως έμπροσθεν καταστήματος κ. Βησσαρίου).
1968 : Το Δασαρχείον εξέδωσε την κατωτέρω δασικήν απαγορευτικήν διάταξιν εγκριθείσαν και υπό της Νομαρχίας. «Απαγορεύομεν, την τοποθέτησιν ή ανάρτησιν διαφημιστικών πινακίδων επί δένδρων δενδροστοιχιών ή δασών, ένθεν και ένθεν των οδών της περιφερείας μας των εχουσών τουριστικόν χαρακτήρα προς αποφυγήν αλλοιώσεως της αισθητικής του τοπίου. Ως τοιαύτας οδούς με τουριστικόν χαρακτήρα θεωρούμεν τας κεντρικάς οδούς του πεδινού τμήματος του Νομού Καρδίτσης και εκείνας αίτινες άγουν προς το φράγμα Μέγδοβα, παραθεριστικόν κέντρον Νεράϊδα Μπεζούλας και Λουτρά Ρεντίνης. Οι παραβάται της παρούσης ως και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούσιν ούτοι τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3990/1969 του Υπουργείου Δημ. Εργων.
Εθνικά - Διεθνή
1969 : Ο καπνός, εθνικόν προϊόν με το οποίον απασχολούνται 200.000 αγροτικαί οικογένειαι, με συναλλαγματικόν έσοδον της τάξεως των 110-135 εκατομμυρίων δολαρίων, τυγχάνει προνομιακής μεταχειρίσεως υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως. Μέγας στόχος του προγράμματος της Εθνικής Καπνικής πολιτικής της κυβερνήσεως είναι η οργάνωσις αγοράς χωρικών καπνών, σκοπός δε η περαιτέρω βελτίωσις των συνθηκών αγοραπωλησίας των καπνών.
1967 : Το υπουργείον Προνοίας δι’ εγγράφου προς το ΝΣΥΑΑ γνωρίζει, ότι επί του παρόντος δεν εγκρίνει την ιατρικήν εξυπηρέτησιν των κατοίκων του αγροτικού ιατρείου Πύργου Ιθώμης υπό του Ιατρού του αγροτικού Ιατρείου Φαναρίου ως και την ιατρικήν εξυπηρέτησιν των κατοίκων του αγροτικού ιατρείου Μαυραχάδων υπό του αγροτικού Ιατρείου Λεονταρίου καθ’ όσον επίκειται η επάνδρωσις πλείστων ιατρείων της χώρας. Εξ άλλου το υπουργείον Προνοίας εζήτησεν από το Υγειονομικόν Κέντρον, όπως παραλλήλως προς τα προσπαθείας του υπουργείου καταβάλλη και αυτό πάσαν προσπάθειαν διά την εξεύρεσιν ιατρού δια το αγροτικόν ιατρείον Συκεών.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή