E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Ολίγον μετά την 11 π.μ. αφίκετο αεροπορικώς εις Αθήνας ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ.Μάουρερ συνοδευόμενος από τον υπουργόν εξωτερικών κ. Μανέσκου διά τριήμερον επίσημον επίσκεψιν.
1967 Υπό την Προεδρίαν του Νομάρχου κ. Γαρέφη συνήλθε χθές το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου και έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις: 1) Περί διαθέσεως πιστώσεως δραχμ. 30.000 διά την κατασκευήν της οδού προς κατασκηνώσεις Δρρακότρυπας. 2) Περί αναλώσεως της εκ δραχμ. 2.400 επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπράτησιν των εργασιών επισκευής του κτιρίου ένθα στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 3) Περί τροποποιήσεως του πρ/σμού οικον. έτους 1967. 4) Περί αναλήψεως και διαθέσεως πιστώσεως δραχμ. 92.993 διά την πληρωμήν μισθωμάτων μηχανημάτων ΥΕΒ χρησιμοποιηθέντων προς συντήρησιν κ.λπ. επαρχ. οδών. 5) Περί αναλήψεως και διαθέσεως πιστώσεως δραχμ. 19.540 διά την πληρωμήν των αποδοχών του τακτικού προσωπικού μηνός Σ/μβρίου 1967 ήτοι πρώτου 15θημέρου εκ δρχ. 11.315 και δευτέρου 15/νθημέρου εκ δραχμ. 8.225. 6) Περί αναλήψεως και διαθέσεως πιστώσεως δρχ. 87.500 διά την χρηματοδότησιν της Κοινότητος Ιτέας υπό τύπου δανείου.
1969 Mε έναν άκρως ενδιαφέροντα φιλικόν αγώνα εγκαινιάζει σήμερον η Aναγέννησις την νέαν περίοδον: Aντιμετωπίζει την 5.30 μ.μ. την ισχυράν ομάδα της Λαρίσης η οποία θα μετασχη κι εφέτος της B’ Eθνικής.
1970 Δι’ υπουργικής αποφάσεως δημοσιευθείσης εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκρίνεται το καταστατικόν του συνεταιρισμού αναπήρων και θυμάτων πολέμου Καρδίτσης.
1971 Συναγερμός μεταξύ των φιλάθλων διά τον σημερινόν αγώνα κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Αναγεννήσεως και Τρικάλων. Οι παίκται της Αναγεννήσεως προετοιμασθέντες δι’ εντατικών προπονήσεων υπό την καθοδήγησιν προπονητού κ. Βόγα, κατέρχονται εις τον σημερινόν αγώνα με την απόφασιν να συντρίψουν τον αντίπαλον, που από εφέτος αγωνίζεται εις την Α’ Εθνικήν και ν’ αποδείξουν ότι ήξιζεν η ομάδα τους καλυτέρας τύχης. Και ένας από τους παράγοντας διά την αναμενομένην σήμερον μεγαλειώδη νίκην θα είναι και η ολόθερμος συμπαράστασις προς την ομάδα των φιλάθλων που θα κατακλύσουν το Στάδιον. Ο αγών θ’ αρχίση την 4.30 μ.μ.
1972 Εκ του Γραφείου Τύπου και δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης απεστάλη το κάτωθι έγγραφον: «Εν σχέσει με δημοσιευθέν υπόμνημα κατοίκων Δυτικής Αργιθέας περί διανοίξεως οδού από γεφύρας Κοράκου προς Μάραθον - Βραγκιανά, κατόπιν της γενομένης προσφάτως οδικής συνδέσεως Καρδίτσης - Αρτης, παρά την γέφυραν Κοράκου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι: Κατά την επίδοσιν του εν λόγω υπομνήματος την ημέραν των εγκαινίων της οδού Καρδίτσης - Αρτης, ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης, ανεκοίνωσεν ότι η κατασκευή της οδού γεφύρας Κοράκου προς Μάραθον - Βραγκιανά θέλει διανοιγή κατά το επόμενον έτος 1973, δοθέντος ότι, αφ’ ενός μεν αι πιστώσεις του προγράμματος 1972 διετέθησαν διά την διάνοιξιν της μεγάλης αρτηρίας Καρδίτσης - Αρτης και της οδού προς Κοινότητα Πετρωτού, αφ’ ετέρου δε, αι καιρικαί συνθήκαι δεν επιτρέπουν την κατασκευήν της οδού ταύτης, εφέτος. Επ’ ευκαιρία γνωρίζομεν υμίν ότι και διά την εκτέλεσιν διαφόρων οδοποιητικών έργων της Ανατολικής Αργιθέας (Αγ. Νικολάου - Βλασίου - Πετρίλου) διετέθησαν συνολικώς 2.300.000 δραχμαί. Προσέτι δε, εζητήθη η συγκέντρωσις στοιχείων διά να εξετασθή η δυνατότης κατασκευής οδού και προς Τροβάτον Ευρυτανίας.
1973 Δι’ αποφάσεως του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού Θεσσαλίας κ. Μίχαλου εγένετο κατανομή μηχανών συλλογής βάμβακος ως ακολούθως: Νομός Καρδίτσης 22, Νομός Λαρίσης 35, Νομός Φθιώτιδος 11 και Νομός Τρικάλων 8 μηχαναί. Η κατανομή των διατεθεισών εις τον Νομόν μας 22 μηχανών θα γίνει υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας και του Οργανισμού Βάμβακος.
1975 Τρια δισεκατομμύρια, έκατον πενήντα εκατομμύρια εχορήγησε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την ενίσχυση της γεωργίας τον μήνα Ιούλιο εδήλωσε ο Διοικητής της καθηγητής κ. Αδαμάντιος Πεπελάσης. Με τα δάνεια αυτά αντιμετωπίσθηκαν καλλιεργητικές ανάγκες της εποχής δαπάνες για την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και ανάγκες εξαγοράς γεωργικών προϊόντων για προστασία των τιμών τους.
«« 31 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (31/8)
Τοπικά
1972 : Εκ του Γραφείου Τύπου και δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης απεστάλη το κάτωθι έγγραφον: «Εν σχέσει με δημοσιευθέν υπόμνημα κατοίκων Δυτικής Αργιθέας περί διανοίξεως οδού από γεφύρας Κοράκου προς Μάραθον - Βραγκιανά, κατόπιν της γενομένης προσφάτως οδικής συνδέσεως Καρδίτσης - Αρτης, παρά την γέφυραν Κοράκου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι: Κατά την επίδοσιν του εν λόγω υπομνήματος την ημέραν των εγκαινίων της οδού Καρδίτσης - Αρτης, ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης, ανεκοίνωσεν ότι η κατασκευή της οδού γεφύρας Κοράκου προς Μάραθον - Βραγκιανά θέλει διανοιγή κατά το επόμενον έτος 1973, δοθέντος ότι, αφ’ ενός μεν αι πιστώσεις του προγράμματος 1972 διετέθησαν διά την διάνοιξιν της μεγάλης αρτηρίας Καρδίτσης - Αρτης και της οδού προς Κοινότητα Πετρωτού, αφ’ ετέρου δε, αι καιρικαί συνθήκαι δεν επιτρέπουν την κατασκευήν της οδού ταύτης, εφέτος. Επ’ ευκαιρία γνωρίζομεν υμίν ότι και διά την εκτέλεσιν διαφόρων οδοποιητικών έργων της Ανατολικής Αργιθέας (Αγ. Νικολάου - Βλασίου - Πετρίλου) διετέθησαν συνολικώς 2.300.000 δραχμαί. Προσέτι δε, εζητήθη η συγκέντρωσις στοιχείων διά να εξετασθή η δυνατότης κατασκευής οδού και προς Τροβάτον Ευρυτανίας.
1971 : Συναγερμός μεταξύ των φιλάθλων διά τον σημερινόν αγώνα κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Αναγεννήσεως και Τρικάλων. Οι παίκται της Αναγεννήσεως προετοιμασθέντες δι’ εντατικών προπονήσεων υπό την καθοδήγησιν προπονητού κ. Βόγα, κατέρχονται εις τον σημερινόν αγώνα με την απόφασιν να συντρίψουν τον αντίπαλον, που από εφέτος αγωνίζεται εις την Α’ Εθνικήν και ν’ αποδείξουν ότι ήξιζεν η ομάδα τους καλυτέρας τύχης. Και ένας από τους παράγοντας διά την αναμενομένην σήμερον μεγαλειώδη νίκην θα είναι και η ολόθερμος συμπαράστασις προς την ομάδα των φιλάθλων που θα κατακλύσουν το Στάδιον. Ο αγών θ’ αρχίση την 4.30 μ.μ.
1970 : Δι’ υπουργικής αποφάσεως δημοσιευθείσης εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκρίνεται το καταστατικόν του συνεταιρισμού αναπήρων και θυμάτων πολέμου Καρδίτσης.
1969 : Mε έναν άκρως ενδιαφέροντα φιλικόν αγώνα εγκαινιάζει σήμερον η Aναγέννησις την νέαν περίοδον: Aντιμετωπίζει την 5.30 μ.μ. την ισχυράν ομάδα της Λαρίσης η οποία θα μετασχη κι εφέτος της B’ Eθνικής.
1967 : Υπό την Προεδρίαν του Νομάρχου κ. Γαρέφη συνήλθε χθές το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου και έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις: 1) Περί διαθέσεως πιστώσεως δραχμ. 30.000 διά την κατασκευήν της οδού προς κατασκηνώσεις Δρρακότρυπας. 2) Περί αναλώσεως της εκ δραχμ. 2.400 επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπράτησιν των εργασιών επισκευής του κτιρίου ένθα στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 3) Περί τροποποιήσεως του πρ/σμού οικον. έτους 1967. 4) Περί αναλήψεως και διαθέσεως πιστώσεως δραχμ. 92.993 διά την πληρωμήν μισθωμάτων μηχανημάτων ΥΕΒ χρησιμοποιηθέντων προς συντήρησιν κ.λπ. επαρχ. οδών. 5) Περί αναλήψεως και διαθέσεως πιστώσεως δραχμ. 19.540 διά την πληρωμήν των αποδοχών του τακτικού προσωπικού μηνός Σ/μβρίου 1967 ήτοι πρώτου 15θημέρου εκ δρχ. 11.315 και δευτέρου 15/νθημέρου εκ δραχμ. 8.225. 6) Περί αναλήψεως και διαθέσεως πιστώσεως δρχ. 87.500 διά την χρηματοδότησιν της Κοινότητος Ιτέας υπό τύπου δανείου.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Τρια δισεκατομμύρια, έκατον πενήντα εκατομμύρια εχορήγησε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την ενίσχυση της γεωργίας τον μήνα Ιούλιο εδήλωσε ο Διοικητής της καθηγητής κ. Αδαμάντιος Πεπελάσης. Με τα δάνεια αυτά αντιμετωπίσθηκαν καλλιεργητικές ανάγκες της εποχής δαπάνες για την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και ανάγκες εξαγοράς γεωργικών προϊόντων για προστασία των τιμών τους.
1973 : Δι’ αποφάσεως του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού Θεσσαλίας κ. Μίχαλου εγένετο κατανομή μηχανών συλλογής βάμβακος ως ακολούθως: Νομός Καρδίτσης 22, Νομός Λαρίσης 35, Νομός Φθιώτιδος 11 και Νομός Τρικάλων 8 μηχαναί. Η κατανομή των διατεθεισών εις τον Νομόν μας 22 μηχανών θα γίνει υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας και του Οργανισμού Βάμβακος.
1966 : Ολίγον μετά την 11 π.μ. αφίκετο αεροπορικώς εις Αθήνας ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ.Μάουρερ συνοδευόμενος από τον υπουργόν εξωτερικών κ. Μανέσκου διά τριήμερον επίσημον επίσκεψιν.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή