Εκτυπωσέ την είδηση Στείλτο σε φίλο
Εκπαίδευση » Εξετάσεις
Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

2016-03-31

γκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν στις 16 Μαΐου για την εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα διενεργηθούν εφέτος με διαδικασίες κοινές για το νέο και το παλαιό σύστημα. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει αίτηση - δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις. Τα εξεταστικά κέντρα (ΕΚ) που θα οριστούν θα είναι κοινά για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) με το νέο σύστημα και των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-Β') με το παλαιό σύστημα. Είναι προφανές ότι όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση στο ίδιο Λύκειο θα εξεταστούν και στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο λύκειο, ανεξάρτητα από το αν οι υποψήφιοι είναι με το παλαιό - νέο σύστημα ή από ημερήσιο - εσπερινό λύκειο. Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα ανά Διεύθυνση ΔΕ, τα οποία θα οριστούν με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Εξεταστικά κέντρα θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση: συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα στα οποία στεγάζονται ημερήσια Γενικά Λύκεια δημόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισμικά που έχουν μαθητές στη Γ' τάξη και ημερήσιες λυκειακές τάξεις που έχουν μαθητές στην τελευταία τάξη. α) Οι υποψήφιοι του νέου και του παλαιού συστήματος εξετάζονται σε κοινά ΕΚ, σε κοινή ώρα εξέτασης, αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο χωρισμός σε διαφορετική αίθουσα, λόγω μικρού αριθμού υποψηφίων, οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να διαχωριστούν από τους υποψηφίους του νέου συστήματος, και οι ημερήσιοι να διαχωριστούν από τους εσπερινούς, όπως και πέρυσι.

Αρχική Σελίδα νέου Αρχική Σελίδα νέου

Τρέχουσα Σελίδα: 1
Άλλα Εξετάσεις