Εκτυπωσέ την είδηση Στείλτο σε φίλο
Ύπαιθρος » Αγροτικά νέα
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις νέες φυτεύσεις οιναμπέλων

2016-04-06

Aντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους αμπελουργούς του Νομού Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας νέων φυτεύσεων οιναμπέλων. Καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία έχει οριστεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η 15η Απριλίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι η διαδικασία “τρέχει” απο την 1η Μαρτίου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα στρέμμα. Οι νέες άδειες φύτευσης που θα χορηγηθούν φέτος σε όλη τη χώρα αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015. Μέχρι 15 Απριλίου 2016 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ (http://dsvip.minagric.local:8080/) & με τηλεφωνική υποστήριξη στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1540. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας ,τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί άδεια, η οποία είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης

Αρχική Σελίδα νέου Αρχική Σελίδα νέου

Τρέχουσα Σελίδα: 1
Άλλα Αγροτικά νέα