Εκτυπωσέ την είδηση Στείλτο σε φίλο
Καρδίτσα » Επικαιρότητα
2.146 απολύσεις στο Νομό Καρδίτσας

2016-04-13

Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων το πρώτο τρίμηνο του έτους στο Νομό Καρδίτσας, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”. Ειδικότερα, από τις αρχές του έτους μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σημειώθηκαν 1.998 προσλήψεις και 2.146 απολύσεις, με το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 146 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τον μήνα Μάρτιο, το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 169 θέσεις εργασίας, καθώς σημειώθηκαν 937 προσλήψεις, 427 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης, 155 καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου, 186 Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου. Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου 2016, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 149.028, ενώ οι αποχωρήσεις σε 119.677. Από τις 119.677 συνολικά αποχωρήσεις, οι 57.573 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 62.104 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Αρχική Σελίδα νέου Αρχική Σελίδα νέου

Τρέχουσα Σελίδα: 1
Άλλα Επικαιρότητα