Ανεβάζει ρυθμούς ο αλωνισμός στον κάμπο της Θεσσαλίας, με τα πρώτα κριθάρια να έχουν ήδη κοπεί και τις πράξεις για τη καινούρια σοδειά να κλείνουν σε τιμές ακόμα και στα 20 λεπτά για τον παραγωγό. Τόσο στα κριθάρια, όσο και στο σκληρό σιτάρι του οποίου η συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα, οιαποδόσεις δεν μπορούν
να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση υψηλές. Η έντονη ζήτηση για ζωοτροφές που εξακολουθεί να κλιμακώνεται, σε συνδυασμό με τις μέτριες αποδόσεις έχουν διαμορφώσει τιμές στο κριθάρι ανάμεσα στα 18,5 και τα 20 λεπτά το κιλό για την πρώτη ποιότητα, ενώ μεμονωμένες πωλήσεις μικρών ποσοτήτων απευθείας σε κτηνοτρόφους έχουν γίνει και στα 22 λεπτά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα