Στο νέο πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» το οποίο αντικαθιστά τον «Φιλόδημο», εντάσσονται δύο μεγάλα έργα στο Νομό Καρδίτσας, όπως έγινε γνωστό χθες κατά την τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα τα δύο έργα που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα είναι: Επεξεργασία Λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, προϋπολογισμού 9.419.130,74 ευρώ. Δ.Ε.Υ.Α Σοφάδων: Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Τσιγγάνων – Ρομά στο Δήμο Σοφάδων προϋπολογισμού 471.048,39 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα έργων, δράσεων ανάπτυξης και αλληλεγγύης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» αφορά δημόσιες επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα χρήματα του Προγράμματος που θα έχει διάρκεια ως το 2023, προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο έχει υπογράψει με το υπουργείο Εσωτερικών μνημόνιο συνεργασίας, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία συμμετέχει στο συνολικό πρόγραμμα της κυβέρνησης με 1,5 δις. Οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή αναπτυξιακού δανείου προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού το οποίο θα απο- πληρώνεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.