Με Κοινή Απόφαση των κ.κ. Θ.Σκυλακάκη, Ν.Κεραμέως και Ι.Βρούτση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5139) καθορίστηκαν 209 Φορείς του Δημόσιου Τομέα ως Φορείς υποδοχής κατά το σχολικό έτος 2020-2021, στους οποίους θα πραγματοποιήσει μαθητεία συγκεκριμένος αριθμός μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ).

Μεταξύ των 209 Φορέων, περιλαμβάνεται πλήθος Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων. Στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Καρδίτσας που θα υποδεχθεί 17 μαθητές και ο Δήμος Μουζακίου έξι μαθητές. Επίσης στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 19 μαθητές και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας 20 μαθητές. Να σημειωθεί ότι της έκδοσης της ΚΥΑ είχαν προηγηθεί οι  προτάσεις των Φορέων, οι οποίες είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Όλοι οι Φορείς, πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις μαθητείας, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη 2020-2021, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.