Πληθυσμός ίσος με εκείνον του Δήμου Μουζακίου, είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ σε ολόκληρο το Νομό Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα, περίπου 13.100 Καρδιτσιώτες από όλο το Νομό βρίσκονται στις λίστες του Οργανισμού, πολλοί από τους οποίους αναζητούν εργασία περισσότερο από ένα χρόνο.
τρώα του ΟΑΕΔ.
Το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων εμφανίζει ο Δήμος Καρδίτσας, καθώς στα μητρώα του ΟΕΑΔ είναι ενταγμένοι 8.130 άνεργοι.
Στο Δήμο Σοφάδων 2.700 άνεργοι και ακολούθως στο Δήμο Παλαμά 1.063 άνεργοι. Στους 1.055 ανέρχονται οι άνεργοι στο Δήμο Μουζακίου που βρίσκονται στις λίστες του ΟΑΕΔ, ενώ σε ότι αφορά τους μικρότερους Δήμους του Νομού, Αργιθέας και Λ. Πλαστήρα, οι άνεργοι
στα μητρώα του Οργανισμού φθάνουν τους 55 και 96 αντιστοίχως.
Η πραγματική ανεργία ωστόσο είναι μεγαλύτερη, καθώς υπάρχει πλήθος ανέργων που
δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ, και θα κυμαίνονταν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, αν δεν είχαν φύγει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης εκατοντάδες νέοι Καρδιτσιωτες για το εξωτερικό, αναζητώντας ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον….