«Άνω- κάτω» έχει γίνει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καρδίτσας για το θέμα που αφορά το μέλλον του Προέδρου κ. Βάιου Μπατρά. Συγκεκριμένα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΜΕ, ενημερώνει πως μετά την πραγματοποίηση έκτακτου Δ.Σ για την εξέταση έγγραφης ενυπόγραφης καταγγελίας που κατέθεσε εκπρόσωπος της «Κοινής Δράσης Εκπαιδευτικών»,

το Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική διαγραφή του Προέδρου από μέλος του Δ.Σ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα