Το ποσό των 987.031 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών στους έξι Δήμους του Νομού Καρδίτσας. Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα