Ένας Παλαμιώτης συγκαταλέγεται στους 14 Έλληνες πανεπιστημιακούς που
συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 6.200 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, όπως προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία, σύμφωνα με τον κατάλογο «The Highly Cited Researchers».
Πρόκειται για τον Ματθαίο Φαλάγγα από το Tufts University & το Νοσοκομείο
Ερρίκος Ντυνάν με διακρίσεις στο εξωτερικό, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
Παλαμά. Μάλιστα δεν ξεχνάει τις ρίζες του, αφού επισκέπτεται τακτικά την περιοχή,
στην οποία ζουν συγγενείς και φίλοι
του…
Κ.Π.