Επτά έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», διεκδικεί ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Σύμφωνα με τη Δημ τική Αρχή, ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς διεκδικούνται σημαντικά έργα για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα