Τρία σημαντικά έργα που θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές ύδρευσης της Καρδίτσας προωθεί η ΔΕΥΑΚ. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 10,54 εκ. ευρώ και η σχετική πρόταση ήδη έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τόσο η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ όσο και η Δημοτική Αρχή εργάζονται στην κατεύθυνση της έγκρισης της πρότασης.

Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας. Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε τρία έργα για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης στην πόλη και σε τοπικές κοινότητες.

Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη και την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα