Έρχεται η τελευταία φετινή πληρωμή για τη  νιτρορύπανση, παίρνει μπρος το νέο πρόγραμμα

Εντός των ημερών αναμένεται να πληρωθεί σε περίπου 1.000 δικαιούχους Καρδιτσιώτες καλλιεργητές η δεύτερη φετινή δόση για το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης. Οι σχετικές αποφάσεις για τις πληρωμές των δικαιούχων στη χώρα έχουν εκδοθεί, κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα πιστωθεί το υπόλοιπο 20-25%.
Θα απομείνουν μετά οι πληρωμές για την φετινή χρονιά που είναι και η τελευταία εφαρμογής του τρέχοντος πενταετούς προγράμματος, καθώς από το 2023 αρχίζει το νέο. Ήδη το ενδιαφέρον στις τάξεις των Καρδιτσιωτών είναι μεγάλο για το νέο κύκλο της νιτρορύπανσης που φαίνεται ότι αίρει τις αδικίες του τρέχοντος προγράμματος, από το οποίο εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός εξαιτίας της πριμοδότησης που ευνοούσε τους καλλιεργητές με μεγάλο κλήρο. Να σημειώσουμε πάντως ότι το νέο πρόγραμμα πιθανώς να είναι και το τελευταίο, καθώς αναμένεται να καταργηθεί με τη νέα ΚΑΠ.