Χωροθετήθηκαν από το Δήμο οι δύο θέσεις φόρτισης, επομένως και τυπικά πλέον η
Καρδίτσα απέκτησε τον πρώτο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Η χωροθέτηση των δύο θέσεων στο οδόστρωμα έγινε με πράσινο και κίτρινο
χρώμα, ενώ να θυμίσουμε ότι ο σταθμός βρίσκεται στην οδό Ιεζεκιήλ πίσω από το Δημαρχείο και αποτελεί προέκταση της ειδικής θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ που υπάρχει στο σημείο.
Κ.Π.