Έφτσσαν πριν από λίγο τα εμβόλια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας και όλα είναι ε΄τοιμα ώστε να ξεκινήσει αύριο ο εμβολιασμός  του ιατρονοσηλευτικού και το διοικητικού προσωπικού  στα δύο κέντρα που έχουν στηθεί σο νοσηλευτικό ίδρυμα. Στην παραλαβή έδωσε το παρόν και ο διοικτητ΄ςη του πανεπιστημιακού κ. Κατσικονούρης

Έφτασαν πριν από λίγο τα εμβόλια στο πανεπιστημιακό (ΦΩΤΟ)