Σε λειτουργία βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα για αιτήσεις ενίσχυσης οικογενειών ορεινών- μειονεκτικών περιοχών για το 2021 και οι δικαιούχοι στο Ν. Καρδίτσας μπορούν πλέον ηλεκτρονικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός του με τους κωδικούς του TAXIS.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα