Ένα μήνα πριν ξεκινήσει η εκκοκκιστική περίοδος, η αγωνία στις τάξεις των αγροτών του
Νομού Καρδίτσας για την τιμή του βαμβακιού, είναι έκδηλη. Τα τρέχοντα επίπεδα τιμών στα
διεθνή χρηματιστήρια και ειδικά της Νέας Υόρκης (65 σεντς τη λίμπρα) αιτιολογούν τιμές
πάνω από τα 42 λεπτά το κιλό πολύ πιο χαμηλά ωστόσο σε σχέση με πέρυσι, που έφτασαν και τα 46 λεπτά το κιλό.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα