Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα των
25.000 θέσεων της κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων οκτάμηνης διάρκειας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Από τις 25.000 θέσεις, οι 295 αφορούν φορείς και υπηρεσίες στο Νομο Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα