Το προσεχές διάστημα, πιθανώς στις αρχές του επόμενου μήνα, αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου της αισθητικής, περιβαλλοντικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας και του κεντρικού πεζοδρόμου της Καρδίτσας.

Οι προσφορές από το διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου αποσφραγίστηκαν και είναι θέμα χρόνου πλέον η υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο Καρδίτσας, η οποία θα ανάψει το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» με 370.241 ευρώ και από τη ΣΑΤΑ  του Δήμου (εφόσον απαιτηθεί) με 379.759. Οι πρώτες εργασίες είχαν ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου του προηγούμενου έτους με την τοποθέτηση αντιολισθηρού μαρμάρου στον κύριο άξονα της Πλατείας. Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν κυρίως την αντικατάσταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης της υπόλοιπης πλατείας και του κεντρικού πεζοδρόμου από την πλατεία μέχρι την οδό Λ. Σακελλαρίου (αρχή Παυσιλύπου) χωρίς την αποξήλωση της βάσης έδρασης και την τοποθέτηση αντιολισθηρού μάρμαρου με αυξημένη μηχανική αντοχή. Επίσης θα γίνει νέα οριοθέτηση και αύξηση των παρτεριών, φύτευση νέων δέντρων και φυτών, κατασκευή κτιστών πεζουλιών-καθισμάτων και θα τοποθετηθούν πέργκολες για τον σκιασμό σε επιλεγμένα σημεία. Ακόμη προβλέπεται η κατασκευή ενός επιπλέον στοιχείου νερού στο Νότιο άκρο της κεντρικής πλατείας για τη δημιουργία δροσισμού, η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και ιστών στην ίδια θέση με νέα φωτιστικά τύπου LED, η αντικατάσταση του υπάρχοντος αστικού εξοπλισμού με σύγχρονο και τέλος η τοποθέτηση πλακών όδευσης τυφλών. Ο χαρακτήρας της κεντρικής πλατείας και του πεζοδρόμου θα προστατεύεται σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και γι’ αυτό θα τοποθετηθούν κολονάκια, ώστε να αποτρέπουν τη διέλευση οχημάτων.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται πεζοδρομημένες σκιασμένες διαδρομές και χώροι στάσης που ευνοούν τις κοινωνικές συναναστροφές και βελτιώνουν την εμπειρία της πόλης.

Τέλος, ο βιοκλιματικός χαρακτήρας της παρέμβασης επιτυγχάνεται κυρίως με τη δημιουργία μικροκλίματος, την αύξηση του πρασίνου, το είδος δέντρων και της φύτευσης που θα τοποθετηθεί, των τεχνητών και φυσικών στοιχείων σκιασμού, την τοποθέτηση στοιχείων δροσισμού και τη χρήση “ψυχρών υλικών”.