Επιπλέον 91 δικαιούχους ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα Σχέδια Βελτίωσης μετά το τέλος των ενστάσεων, η οποία δημοσίευσε τους νέους πίνακες με τις επενδύσεις που επιδοτούνται και τα αντίστοιχα ποσά που τους αναλογούν.

Συνολικά 1.178 νέα Σχέδια Βελτίωσης εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη για διπλασιασμό του Προϋπολογισμού του προγράμματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»