Διαφορετική στάση για το θέμα των ανεμογεννητριών στα Άγραφα, κράτησε στην πρόσφατη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας,
συγκριτικά με εκείνη που είχε ως Δημοτική Αρχή όταν και τάσσονταν υπέρ της κατασκευής
αιολικών πάρκων.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο λοιπόν, ενέκρινε το ψήφισμα που ομόφωνα τελικά εγκρίθηκε από το σώμα, που λέει «όχι» στην τοποθέτηση αιολικών στα Άγραφα ζητώντας την ακύρωση της επικείμενης καταστροφής.
Η αλλαγή ηγεσίας, φαίνεται ότι οδήγησε το συνδυασμό να δει το θέμα από άλλη οπτική γωνία…
Κ.Π.