Ανάδοχος για την κατεδάφιση του Κέντρου Υγείας Μουζακίου

Προς κατεδάφιση οδεύει το κτίριο του Κέντρου Υγείας Μουζακίου, το οποίο είχε υποστεί μεγάλες ζημίες από τα ορμητικά νερά του Πάμισου κατά το πέρασμα του «Ιανού» και με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας είχε κριθεί επικίνδυνο από στατικής και δομικής άποψης και άμεσα κατεδαφιστέο.
Ο Νέος Αγών παρουσιάζει την απόφαση (εδώ) που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με την οποία Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης ενέκρινε το πρακτικό της αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού που κατέθεσαν τρεις εταιρείες και αναδείχθηκε ο ανάδοχος που θα αναλάβει την κατεδάφιση του κτιρίου.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο εταιρίες από την Καρδίτσα και μία από τη Λάρισα και τελικά την κατεδάφιση θα αναλάβει μειοδότρια εταιρεία από την Καρδίτσα έναντι του ποσό των 47.740 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.