Την ενεργειακή αναβάθμιση ενός από τα μεγαλύτερα μπλοκ σχολικών κτιρίων της Καρδίτσας που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γ. Μάττα. Πρόκειται για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν τα 2ο και 5ο Γυμνάσιο όπως και το 2ο Λύκειο Καρδίτσας. Το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έχει συνολικό προϋπολογισμό μαζί με το ΦΠΑ 1.264.325 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα