Την αναβάθμιση και πιστοποίηση 18 παιδικών χαρών στο Δήμο Καρδίτσας ενέκρινε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για 18 παιδικές χαρές, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και πλατείες στις πέντε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρδίτσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 315.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα