Σε αναγγελίες ζημιάς στον ΕΛΓΑ από τη βροχόπτωση της κακοκαιρίας «Μπάλλος» προχώρησε για όλες τις τοπικές κοινότητες ο Δήμος Παλαμά.

Όσοι παραγωγοί των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων επλήγησαν από την κακοκαιρία, μπορούν να προσέλθουν για να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ, στους αρμόδιους Ανταποκριτές έως και την Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου, εκτός της Τ.Κ. Βλοχού για την οποία η αναγγελία λήγει την Δευτέρα 25/10/2021 και της Τ.Κ. Μαραθέας για την οποία η αναγγελία λήγει την Τρίτη 26/10/2021, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα