Ανακοίνωσε τους Αντιδημάρχους Καρδίτσας ο Βασίλης Τσιάκος