Άρχισε χθες το απόγευμα η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 25.000 ανέργους, εκ των οποίων οι 295 θέσεις αφορούν φορείς στο Ν. Καρδίτσας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (60)
– 2 θέσεις ΥΕ βοηθητικο φυλακτικό προσωπικο
– 6 θεσεις ΥΕ βοηθητικων εργασιών καθαριότητας
– 6 θέσεις ΥΕ βοηθητικων χειρωνακτικών εργασιών
– 2 θέσεις ΔΕ βιβλιοθηκονόμων
– 1 θέση ΔΕ διοικητικού/ διοικητικού λογιστικού/ λογιστικής/ οικονομικού
– 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστασεων και κτιρίων Α’ ειδικότητας
– 2 θέσεις ΔΕ πληροφορικής
– 1 θέση ΤΕ βιβλιοθηκονόμων
– 1 θέση ΤΕ γεωπληροφορικής και τοπογραφίας
– 5 θεσεις ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 1 θέση ΤΕ επισκεπτών υγείας
– 2 θέσεις ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών
– 1 θέση ΤΕ νοσηλευτών
– 2 θέσεις ΤΕ πληροφορικης
– 1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών
– 2 θέσεις ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας
– 3 θέσεις ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων
– 4 θέσεις ΠΕ γεωπόνων
– 3 θέσεις ΠΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 1 θέση ΠΕ κτηνιάτρων
– 1 θέση ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος
– 1 θέση ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών
– 7 θεσεις ΠΕ πληροφορικής
– 1 θέση ΠΕ πολιτικών μηχανικών
– 1 θέση ΠΕ φαρμακοποιός
-1 θέση ΠΕ φιλολογίας
– 1 θέση ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών

Δήμος Καρδίτσας (96)
-13 θέσεις ΥΕ Βοητθικού προσωπικού οικοδομικών εργασιών
– 1 θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού ξυλουργικών εργασιών
-31 θέσεις ω βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
-4 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
– 4 θέσεις ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών
– 1 θέση ΥΕ εργάτη υλοτομίας
– 19 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου
– 1 θέση ΔΕ βρεφονηπιακών/ κοινωνικών επιμελητών
– 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α΄ Ειδικότητας
– 5 θέσεις ΔΕ Οδηγών με άδεια οδηγήσης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
– 1 θέση ΔΕ οδηγώνμε άδειας οδηγήσης Γ’ Κατηγορίας
– 1 θέση ΔΕ συντηρητών έργων τέχνης

– 3 θέσεις ΔΕ υδραυλικών
– 1 θέση ΤΕ βρεφονηπιοκόμων
– 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού
– 1 θέση ΠΕ Δασολόγων
– 1 θέση ΠΕ Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού
– 1 θέση ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας
– 1 θέση μηχανολόγων μηχανικων
– 2 θέσεις Π.Ε Οικονομικού/ λογιστικής/ οικονομικού λογιστικού
– 1 θέση ΠΕ Φυσική Αγωγή
– 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων

Δήμος Λ. Πλαστήρα (11)
-3 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού προσωπικου οικοδομικών εργασιών
– 2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
– 1 θέση ΥΕ βοηθητικων χειρωνακτικών εργασιών
– 1 θέση ΤΕ μηχανικων γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος
– 1 θέση ΤΕ μηχανικων Η/Υ τεχνικός Η/Υ και ηλεκτροακουστικών συσκευών και εγκαταστάσεων
– 1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών
– 1 θέση ΠΕ μηχανολόγων μηχανικων
– 1 θέση ΠΕ πολιτικών μηχανικών

Δήμος Μουζακίου (24)

– 5 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
– 3 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
– 5 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου
– 3 θέσεις ΔΕ βρεφονηπιοκόμων/ κοινωνικών επιμελητών
– 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτ. Εγκαταστάσεων και κτιρίων α’ ειδικότητας
– 1 θεση ΔΕ υδραυλικών
– 1 θέση ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 2 θέσεις ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής
– 1 θέση ΠΕ γεοπόνων
– 1 θέση ΠΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 1 θεση ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών

Δήμος Σοφάδων (35)

– 4 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
– 5 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
– 2 θέσεις ΥΕ βοηθών μαγείρων
– 14 θέσεις ΥΕ Εργατών Μαγείρων
– 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών με άδεια οδηγήσης Γ’ + Ε’ κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδηγησης Δ+Ε κατηγορίας
– 1 θεση ΔΕ υδραυλικών
– 1 θέση ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών
– 1 θέση ΤΕ τουριστικών επαγγελμάτων
– 1 θέση ΠΕ Δασολόγων
– 1 θέση ΠΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
– 1 θέση ΠΕ φυσικής αγωγής

Δήμος Παλαμά (31)
– 10 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
– 2 θεσεις ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών
-11 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου
– 1 θέση ΔΕ βρεφονηπιοκόμων/ κοινωνικών επιμελητών
-1 θέση ΔΕ μαγείρων
– 1 θέση ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
– 1 θέση ΤΕ βρεφονηπιοκόμων
– 1 θέση ΤΕ δασοπόνων
– 1 θέση ΤΕ φυτικής παραγωγης
– 1 θέση ΠΕ Οικονομικού/ λογιστικής/ οικονομικού λογιστικού
– 1 θέση ΠΕ φυσικής αγωγής

Δήμος Αργιθέας (13)

– 2 θεσεις ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικων εργασιων
– 4 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
– 2 θέσεις ΔΕ διοικητικού/ διοικητικού λογιστικού/ λογιστικής/ οικονομικού
– 2 θέσεις ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
– 2 θέσεις ΤΕ διοικητικού/ διοικητικού οικονομικού
– 1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικων

Kέντρο Υγείας Καρδίτσας (1)

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Κέντρο Υγείας Παλαμά (1)

1 θέση ΤΕ Νοσηλευτών

Κέντρο Υγείας Σοφάδων (1)

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδα (1)

1 θέση ΠΕ Διοικητικού/ Διοικητικού -Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος
– Γηροκομείο Καρδίτσας (3)

– 1 θέση ΔΕ νοσηλευτών
– 1 θέση ΤΕ νοσηλευτών
– 1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης
παιδιών με αναπηρίες Καρδίτσας (18)

– 1 θέση ΥΕ βοηθητικό προσωπικό μεταφορέων ασθενών
– 1 θέση ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών
– 3 θέσεις ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό
-3 θέσεις ΥΕ μαγείρων
– 1 θέση ΔΕ διοικητικού/ διοικητικού λογιστικού/ λογιστικής/ οικονομικού
– 5 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών
– 1 θέση ΤΕ λογιστικής/ οικονομικού/ οικονομικού λογιστικού
-2 θέσεις ΤΕ φυσικοθεραπευτών
– 1 θέση ΠΕ ψυχολόγων