Την αναστολή λειτουργίας πέντε Τμημάτων και μίας τάξης σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ της Καρδίτσας εξαιτίας κρουσμάτων του κορωνοϊού, αποφάσισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας.

Με πέντε αποφάσεις που εξέδωσε χθες ο Διευθυντής κ. Σωκράτης Παππάς και αφού έλαβε υπόψη των γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καρδίτσας, αναστέλλεται εξαιτίας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19 σε μαθητές/ιες η λειτουργία των εξής τμημάτων: του Β4 του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας, του Γ1 του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας, των Τμημάτων Α2 και Α4 της Α’ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας και του Α4 του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Η αναστολή λειτουργίας ισχύει για 14 ημέρες και συγκεκριμένα έως τις 26 Μαΐου. Παράλληλα, εξαιτίας επιβεβαιωμένου κρουσμάτων σε εκπαιδευτικό αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η λειτουργία της Γ’ Τάξης Λυκείου του Μουσικού Γυμνασίου – Λ. Τ Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα