Αναστολή λειτουργίας της Γ' τάξης στο 4ο Λύκειο Καρδίτσας λόγω κορωνοϊού

Την αναστολή λειτουργίας της Γ’ τάξης και του τμήματος Α4 του 4ου Ημερησίου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας για 14 ημέρες λόγω κρούσματος σε εκπαιδευτικό του σχολείου αποφάσισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας.
Με απόφαση που υπογράφει ο Διευθυντής κ. Σωκράτης Παππάς η αναστολή θα ισχύει μέχρι 
και τις  2/5/21.