Η ασφάλιση θα είναι πάντα υποχρεωτική προς κάθε κατεύθυνση

Αξιόπιστο και φερέγγυο χαρακτηρίζει τον ΕΛΓΑ, ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Νέο Αγώνα», ο κ. Λυκουρέντζος επισημαίνει πως παρά τις αλλαγές που προωθούνται, η ασφάλιση θα είναι πάντα υποχρεωτική προς κάθε κατεύθυνση, ενώ υπογραμμίζει πως οι αγρότες οφείλουν να γνωρίζουν τη θεμελιώδη αλήθεια ότι ασφαλίζονται σε ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο ισχύουν οι κανόνες της ασφαλιστικής αγοράς και όχι σε κοινωφελές Ίδρυμα, αλόγιστων και τελικά επιζήμιων παροχών.Σε ερώτηση που του απευθύναμε για το αν η είσοδος των ιδιωτών θα αλλάξει την εικόνα του ΕΛΓΑ, ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε τα  εξής:

«Ο ΕΛΓΑ ατενίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, ως ο ισχυρός ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών μας. Θα αποτελεί πάντα τον αξιόπιστο και φερέγγυο οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η ομάδα εργασίας θα καταλήξει εντός τετραμήνου σε πόρισμα, για την προοπτική του γεωργικοασφαλιστικού συστήματος. Ο ΕΛΓΑ θα εξακολουθήσει το έργο του και την προσφορά του ανεξαρτήτως του ενδιαφέροντος- αν εκδηλωθεί-του ιδιωτικού τομέα το οποίον είναι καλοδεχούμενο στον ευρύτερο χώρο των γεωργικών ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσθέτει καλύτερες συνθήκες και συμφερότερα προγράμματα ασφάλισης του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.

Η ασφάλιση θα είναι πάντα υποχρεωτική προς κάθε κατεύθυνση, για λόγους κοινωνικής συνοχής, με την έννοια της προστασίας του ελάχιστου εισοδήματος των παραγωγών κατόπιν ζημιών στις καλλιέργειές τους».

-Οι αγρότες παραπονιούνται πως η διαδικασία των αποζημιώσεων καθυστερεί σημαντικά. Την ίδια ώρα, δεν αποζημιώνονται στο ακέραιο, αλλά στο 70%. Υπάρχει σχεδιασμός να αλλάξει αυτό το πλαίσιο;

 Οι καθυστερήσεις οφείλονται στις ακολουθούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες μεσολαβούν μεταξύ των επιτόπιων εκτιμήσεων, της τελικής αποτίμησης της ζημιάς και της πληρωμής στους δικαιούχους.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, εργαζόμαστε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να καταθέσουμε πρόταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στο τρέχον ΕΣΠΑ, ώστε να είναι εφικτή η άμεση ψηφιακή καταγραφή των ζημιών και η άμεση καταβολή της αποζημίωσης. Οδηγούμε τον ΕΛΓΑ στην ψηφιακή εποχή με στόχο την αξιόπιστη και ταχύτατη λειτουργία του.

Πληρώνουμε το 65% των ζημιών σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια ακολουθεί η εξόφληση. Διαβεβαιώνουμε ό,τι ουδείς αγρότης θα χάσει ένα ευρώ από την αποζημίωση την οποία δικαιούται με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ.

Παραλάβαμε μία οριακή οικονομική κατάσταση-αν ληφθεί υπ’ όψιν ό,τι η διαχείριση των προηγούμενων ετών είχε ως αποτέλεσμα-την εξάντληση του αποθεματικού του οργανισμού, με συνέπεια σημαντικό έλλειμμα στη χρήση του 2019.Γνωρίζετε ότι στο τέλος του προηγούμενου έτους, ως νέα διοίκηση, εξοφλήσαμε και τις τελευταίες υποχρεώσεις του 2018 και συνεχίζουμε να εξοφλούμε και άλλες υποχρεώσεις του παρελθόντος.Ένα μεγάλο μέρος από ζημιές που έχουν προκληθεί, δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο των αποζημιώσεων, παρότι εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Θα υπάρξει αναμόρφωση του κανονισμού;

Η κλιματική αλλαγή είναι η μέγιστη απειλή του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Χρειάζεται αποφασιστική δράση τώρα από τη διεθνή κοινότητα. Δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή και άμεσα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές αντιστάθμισης των συνεπειών της κλιματική αλλαγής στις καλλιέργειες και στην αγροτική οικονομία γενικότερα. Είναι ευθύνη των εταίρων να συμπαρασταθούν με οικονομικά μέτρα υπέρ των αγροτών των Μεσογειακών χωρών και της Ελλάδος ειδικότερα.Η αναμόρφωση του κανονισμού έπεται…

Οι αγρότες θεωρούν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ άδικο. Για παράδειγμα οι παραγωγοί μηδικής οι οποίοι είναι πολλοί στο Νομό Καρδίτσας, δεν έχουν λάβει ποτέ αποζημίωση.Και εδώ προκύπτει το ερώτημα. «Γιατί να ασφαλιστώ, αφού δεν πρόκειται να αποζημιωθώ ποτέ». Θεωρείται ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός ή να μείνει ως έχει;

Επί πολλά χρόνια, οι αγρότες εμπαίζονταν με το μύθο περί «μιας  αναλογιστικής μελέτης» η οποία θα ήταν η θεραπεία για πάσαν νόσον!!! Τελικά αναλογιστική μελέτη δεν υπάρχει. Τα ψέματα τέλος…

Ο Κανονισμός για να αλλάξει και να συμπεριλάβει την αποζημίωση και νέων κατηγοριών ζημιών απαιτείται και η εξασφάλιση πόρων για τις αυξημένες αποζημιώσεις. Ανέφερα ήδη τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν μπορεί να αγνοεί το ζήτημα.

Από την ελληνική πλευρά, η συζήτηση έχει ξεκινήσει από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και τη νέα Διοίκηση του ΕΛΓΑ, προς αναζήτηση λύσεων. Διότι προφανώς, δεν αποδεχόμαστε την προοπτική ενός ελλειμματικού προϋπολογισμού, γιατί αυτό θα οδηγήσει στη χρεοκοπία του Οργανισμού.

Οι αγρότες οφείλουν να γνωρίζουν τη θεμελιώδη αλήθεια ότι ασφαλίζονται σε ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο ισχύουν οι κανόνες της ασφαλιστικής αγοράς και όχι σε κοινωφελές Ίδρυμα, αλόγιστων και τελικά επιζήμιων παροχών.

Οι αγρότες ζητούν ενίσχυση του προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα, διότι κάθε χρόνο σχεδόν υπάρχουν ζημιές από χαλαζοπτώσεις.

Θα υπάρξει ενίσχυση του προγράμματος;

Η σύμβαση για την αντιχαλαζική προστασία στην παρούσα φάση ευρίσκεται υπό την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνεπώς δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε αξιολογικές κρίσεις. Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση και φυσικά εκεί περιγράφονται και οι περιοχές κάλυψης. Υιοθέτηση νέων προτάσεων μπορεί να συζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής κρίσης.

 ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ