Χαμηλές έως ε ξ ευτελιστικές είναι οι τιμές που προσφέρονται για τα κριθάρια στο
θεσσαλικό κάμπο, τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να είναι σε απόγνωση. «Με τα 12 και 13 λεπτά το κιλό, ή ακόμη και προκαταβολές δέκα λεπτών και ανοιχτές τιμές που δίνουν οι έμποροι δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα μας», λένε παραγωγοί στο «Νέο Αγώνα».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα