Ε π ι δ ό τ η σ η 100% του κόστους εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτυών για τις οργανώσεις παραγωγών και σε ποσοστό 85% για τα μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, θα προβλέπει η 2η προκήρυξη του υπομέτρου 5.1 για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις, που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων στις καλλιέργειες από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα