Την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ στο Νεοχώρι επιδιώκει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, η Δημοτική Αρχή στοχεύει στη δημιουργία ενός Κέντρου εκπαιδευτικού – περιβαλλοντικού χαρακτήρα που να συνδυάζεται με τον Βοτανικό Κήπο που υπάρχει στην περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, τη σύναψη σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προωθεί ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων που υπάρχουν στο Νεοχώρι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Παναγιώτη Νάνο για τη διερεύνηση σύναψης σύμβασης με τους δύο προαναφερθέντες φορείς.


Οι εγκαταστάσεις
Το 2000 το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων απέκτησε έκταση 10 στρεμμάτων στην παραλίμνια περιοχή του Μέγδοβα και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι, ύστερα από δωρεά του τότε Δήμου Νευρόπολης, με σκοπό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου οι φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στις δραστηριότητες ανοικτού χώρου. Στο σημείο κατασκευάστηκαν τέσσερα ξύλινα κτίρια.
Εγκαταστάσεις που έχουν μείνει αναξιοποίητες και κάτω από τη φθορά του χρόνου σήμερα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης.
Δύο σχέδια
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έχει έτοιμη πρόταση αξιοποίησης του χώρου και των εγκαταστάσεων. Πρόταση με δύο κατευθύνσεις: η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου σε συνεργασία με το τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη δεύτερη, που αποτελεί το «plan b» σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η πρώτη λόγω ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), θα ζητήσει να παραχωρηθούν στο Δήμο οι εγκαταστάσεις, ώστε σε συνδυασμό με τον Βοτανικό Κήπο θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο εκπαιδευτικού – περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Η εισήγηση του Δημάρχου
Στην εισήγησή του στο σώμα, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος ανέφερε ότι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με κρατικούς, αυτοδιοικητικούς και άλλους φορείς που ήδη έχει αναπτύξει, εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει επίσημη συνεργασία, δεδομένου ότι το Νεοχώρι υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, οι οποίες υπόκεινται στη φθορά και πρέπει από κοινού να αντιμετωπιστούν.
«Με τις διάφορες σχολές και τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ μπορούν να αναπτυχθούν επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες επωφελεία όλων, φοιτητών και διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και του Δήμου μας» σημείωσε μεταξύ άλλων.
Ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων με το πέρας των οποίων ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την παροχή εξουσιοδότησης προς τον ίδιο για τη διερεύνηση σύναψης σύμβασης την οποία έλαβε κατά πλειοψηφία.