Αποζημιώσεις για Ιανό και πανδημία - Χρήστος Τριαντόπουλος