Καταβλήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου ύψους 2.074.254,26 ευρώ σε 1.838 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Από το ποσό αυτό, τα 53.245 ευρώ αφορούν 38 δικαιούχους στο Ν. Καρδίτσας.

«Με αυτή την πληρωμή συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμής αποζημιώσεων για ζημίες του έτους 2021, συντομότερα απ’ ότι συνέβαινε στο παρελθόν» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.