Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρδίτσας λόγω «Ιανού»

Απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης υπέγραψε ο Δήμαρχος

Απόφαση «πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης» εκ μέρους του Δήμου υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, με την οποία εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 3.815.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Καρδίτσας εξαιτίας του «Ιανού».
Το σύνολο της δαπάνης επιμερίζεται στο ποσό των 3.200.000 ευρώ που προέρχεται από
χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στη ΣΑΕ055 και στο ποσό των
615.000 ευρώ που προέρχεται τα Τακτικά έσοδα του Δήμου Καρδίτσας.
Οι οδοί (τμήμα ή ολόκληρες) στις οποίες προβλέπονται παρεμβάσεις είναι οι Κουμουνδούρου, Δ. Λάππα, Ηρ. Πολυτεχνείου, Υψηλάντου, Καραϊσκάκη, Πλαστήρα, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Καποδιστρίου, Μπλατσούκα, Διάκου, Παλαιολόγου, Νικηταρά, Σταμούλη, Χατζημήτρου, Σακελλαρίου, Ομήρου και Αβέρωφ.Η κατανομή θα γίνει στα οικονομικά έτη 2021, 2022 και 2023 ως εξής:
*στο τρέχων οικονομικό έτος 2021 ποσό 500.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 64-7332.0006 με τίτλο “ Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Καρδίτσας λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 ” του π/υ οικονομικού έτους 2021 προερχόμενο από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στη ΣΑΕ055
*στο επόμενο οικονομικό έτος 2022 ποσό 2.700.000 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 64-7332.0006 με τίτλο “ Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Καρδίτσας λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 ” του π/υ οικονομικού έτους 2022 προερχόμενο από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στη ΣΑΕ055
* στο οικονομικό έτος 2023 ποσό 615.000 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 30-7135.0095 με τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Καρδίτσας λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 ” του π/υ οικονομικού έτους 2023 προερχόμενο από τα Τακτικά έσοδα του Δήμου Καρδίτσας.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα