Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση;

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Ιανό» στο οδικό τμήμα Καρδίτσας προς την τ.κ. Μέλισσας και συγκεκριμένα στην γέφυρα επί του ποταμού Καλέντζη ζητούν δημότες που κατοικούν στα χωριά της περιοχής.
Επικοινωνώντας με την εφημερίδα εξέφρασαν την απορία για το αν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης, καθότι η πρόσβαση στο σημείο της γέφυρας γίνεται κανονικά από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Την ίδια ώρα όμως παραμένουν στον ευρύτερο χώρο πινακίδες σήμανσης που προειδοποιούν τους οδηγούς για εργασίες και μη διέλευση οχημάτων.
Κ.Π.