Στο στάδιο της υλοποίησης περνούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπλημμυρικά έργα με καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων, κατασκευή και ενίσχυση αναχωμάτων και εκρίζωση δέντρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλαμά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα