Με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου και την αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού από τη λίμνη Σμοκόβου, ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) «Σμόκοβο II» της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Ο κ. Σκάρλος ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και των παρεμβάσεων που επηρεάζουν το αρδευτικό δίκτυο. Έλαβε μάλιστα τη δέσμευση ότι έως τις 10 Απριλίου οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα