ΣΕ… ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ικανοποίηση – για την ώρα- επικρατεί στις τάξεις των βαμβακοπαραγωγών του Νομού Καρδίτσας, ενόψει της συγκομιδής.

Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν στα πρώιμα χωράφια, με τις πρώτες ενδείξεις να μιλούν για παραγωγές ρεκόρ, γεγονός που μετριάζει κάπως την πικρία των παραγωγών, από τις τιμές που ακούγονται.

Η βαμβακοσυλλογή επίσημα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δεκαήμερο στο Νομό, ωστόσο τα τελευταία μηνύματα που έρχονται από τα ξένα χρηματιστήρια, δεν ικανοποιούν σε καμία περίπτωση τους παραγωγούς.

Με την τιμή της Νέας Υόρκης στο όριο των 60 σεντς ανά λίµπρα και το δολάριο στο 1,10 µε το ευρώ, η αναγωγή για το σύσπορο στην Ελλάδα «γράφει» ακόμα και 39 λεπτά το κιλό.

Φέτος δεν πάει καλά ούτε ο βαµβακόσπορος (περί τα 16 λεπτά το κιλό).

Γίνεται αντιληπτό πως αν δεν αλλάξει το κλίμα το επόμενο διάστημα σε επίπεδο τιμής, θα χαθεί μία τεράστια ευκαιρία για τον αγροτικό κόσμο της Καρδίτσας να… ανασάνει οικονομικά.

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ειδική ενίσχυση βάμβακος

Την ίδια ώρα, εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2019/20 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται, η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 € ανά εκτάριο εφ’ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια.

Οι παραγωγοί βάμβακος πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2019 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος. (Τροποποίηση αριθμ. 1133/34446/24- 03-2017 της Υπουργικής Απόφασης) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.

Οι παραγωγοί στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.

Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθμ. 4755/108273/30-09-2016 της Υπουργικής Απόφασης) , υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης. (Τροποποίηση αριθμ. 2537/84963/07-08-2017 της Υπουργικής Απόφασης). 6. Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2020 το αργότερο.