Αναρτήθηκε χθες το απόγευμα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων για την Κοινωφελή Εργασία για 36.500 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων οι 513 αφορούν το Ν. Καρδίτσας.

Η κατάρτιση των πινάκων από τον ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»