Βεβαίωση παραγωγού για δύο ανεμογεννήτριες μεταξύ Μουζακίου- Αργιθέας έδωσε η ΡΑΕ

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε χθες Παρασκευή ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, δίνει βεβαίωση παραγωγού για την εγκατάσταση δύο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Αέρας» Τυμπάνου και «Τράχηλος» μεταξύ Αργιθέας- Μουζακίου από την «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Ειδικότερα αφορά την τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών, από μία σε κάθε θέση μέγιστης ισχύος 3 ΜW και 2,3 MW , με διάμετρο φτερωτής 112 και 71 μέτρα αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:
Απόφαση 1
Απόφαση 2