Από τη συνάντηση της Πέμπτης με τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου

Η Καρδίτσα διεκδικεί στη συνάντηση της Πέμπτης με τον υπουργό παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τη δικαίωσή της κι προσέρχεται με επιχειρήματα και ακαδημαϊκά και επιστημονικά , αλλά και με προτάσεις.

Το  σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο υπουργός αφενός αφαιρεί ένα επιτυχημένο τμήμα από την πόλη και το μεταφέρει στα γειτονικά Τρίκαλα, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν αποτέλεσε πρόταση της επιστημονικής Επιτροπής που συνέστησε και συχνά την επικαλείται. Το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας πρέπει να παραμείνει στην πόλη όχι μόνο γιατί διαθέτει τις υποδομές, αλλά και γιατί  μπορεί να συνεργαστεί άψογα με το νέο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων που μετατρέπεται σε 5ετές ως τμήμα της Γεωπονικής σύμφωνα με πρόσφατη πρόταση του «Ν.Α.», όπου παρατηρούσαμε ότι ανάλογο τμήμα διαθέτει ακόμη και η Ορεστιάδα…

Η μεταφορά 900 φοιτητών από Καρδίτσα σε Τρίκαλα, ή η λογική οι υπάρχοντες τελειώνουν στην Καρδίτσα και οι πρωτοετείς από του χρόνου στα Τρίκαλα, όπου δεν υφίστανται καν υποδομές, προφανώς δεν εδράζεται σε κανένα ακαδημαϊκό ή επιστημονικό κριτήριο, πλην ίσως αυτό της τήρησης ισορροπιών, σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες υποτίθεται ότι ο κ. Γαβρόγλου απεχθάνεται…

Παρά ταύτα ο υπουργός έτεινε ευήκοον ους στην πρότασή μας για να γίνει 5ετές το Τεχνολογίας Τροφίμων που και τεκμηριωμένη ήταν και δίκαιη, ή όπως λέει και ο πρωθυπουργός «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη»…

Δίκαιο επίσης είναι και το αίτημα η Καρδίτσα που διαθέτει  το δεύτερο μεγαλύτερο campus στη Θεσσαλία να αποκτήσει έδρα σχολής. Στα 35 στρέμματα εκτάσεις και τα 3500 τ.μ.  εγκαταστάσεις, στις 120 κλίνες φοιτητικές εστίες και το φοιτητικό εστιατόριο το campus της Καρδίτσας μπορεί να φιλοξενήσει , οποιοδήποτε τμήμα ή σχολή, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής Αστυφυλάκων που με μία μικρή μετατροπή μπορούν να γίνουν η έδρα της σχολής ή ακόμη και σύγχρονο ερευνητικό κέντρο…

Μία σχολή Τροφίμων και περιβάλλοντος με έμφαση στις συνέργειες τμημάτων όπως το Δασολογίας, το Τεχνολογίας Τροφίμων το υπό ίδρυση τμήμα Δημόσιας Υγείας και η Κτηνιατρική εδράζεται σε επιστημονικά κριτήρια και απαντά και στις σύγχρονες προκλήσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, όπου τα τρόφιμα κατέχουν εξέχουσα θέση στις εξαγωγές.

Μη λησμονούμε ότι η Καρδίτσα διαθέτει και το Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Βάμβακος που μπορεί να πιστοποιήσει ότι το ελληνικό βαμβάκι είναι το μόνο παγκοσμίως που δεν προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά (no GMO cotton) και από το βαμβάκι δεν παράγεται μόνο ίνα αλλά και βαμβακόπιτα που είναι άριστη ζωοτροφή και θα δώσει προστιθέμενη αξία στα κτηνοτροφικά μας προϊόντα που πλήττονται από τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές, αλλά και βαμβακέλαιο…

Η ίδρυση επίσης ενός τμήματος Χημείας τροφίμων με έμφαση στα ζωικά τρόφιμα (συνέργειες με Κτηνιατρική και τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας) και την Οινολογία, καθώς ως γνωστόν η Καρδίτσα, αλλά και ευρύτερα η Θεσσαλία διαθέτουν κρασιά ΠΟΠ όπως το «Μαύρο Μεσενικόλα», θα μπορούσε να αποτελέσει τον «καταλύτη» όπως λένε και οι Χημικοί για την εδραίωση σχολής Τροφίμων με έμφαση στην αειφορία και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής υπαίθρου, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων πανεπιστημιακών τμημάτων όπως το Δασολογίας…

Ήδη ιδρύονται δύο παρεμφερή τμήματα Φυσικομαθηματικής το Φυσικό και το Μαθηματικό στη γειτονική Λαμία, άρα συνέργειες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και με τα τμήματα αυτά, αλλά και με το αγροδιατροφικό ερευνητικό κέντρο της Αβέρωφειας σχολής στη γειτονική Λάρισα, ενώ η Καρδίτσα έχει διαθέσει πειραματικούς αγρούς σε δημοτικές εκτάσεις σε όλα τα χρόνια λειτουργίας τόσο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και του ΤΕΙ…

    «Ν.Α.»