ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΗ – Οικονομολόγου, επιχειρηματία

Είναι γεγονός πως όλοι οι αγρότες μας τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε οικονομικό μαρασμό και απόγνωση. Βλέποντας το εισόδημα τους όχι μόνο να καταρρέει αλλά να υπάρχει ακόμη και θέμα επιβίωσής τους , αρχίζουν δειλά δειλά να προβληματίζονται και να αναζητούν λύσεις στο καυτό πρόβλημά τους .

Με όλο τον σεβασμό μου προς όλους σας , μιας και είμαι “αγροτόπαιδο” από την Γελάνθη Καρδίτσας και ανδρώθηκα στα χωράφια του θεσσαλικού κάμπου , θα ήθελα να σας προτείνω για την βελτίωση του εισοδήματός σας , βάσει των σημερινών δεδομένων και επειδή οι εποχές των αγροτών των δεκαετιών του 60’ , 70’ ,80’, 90’ έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτί , τα παρακάτω

Ο σημερινός αγρότης και ειδικότερα , αυτός που έχει μικρό κλήρο (στρέμματα) πρέπει να αυτοοργανωθεί , δημιουργώντας ομάδες παραγωγών για να μπορέσει όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να αυξήσει το αγροτικό του εισόδημα .

Οι οργανώσεις των παραγωγών είναι πλέον οι βασικές επιλέξιμες και δυναμικές μορφές δικαιούχων για ενισχύσεις και λήψη χρηματοδοτήσεων κατά τα επόμενα χρόνια . Οι μεμονωμένοι παραγωγοί καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες και να καρπωθούν ομαδικά να συγκριτικά πλεονεκτήματα που τους παρέχονται .

Η δημιουργία , λοιπόν , μιας ομάδας παραγωγών συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην καλύτερη οργάνωση παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων των παραγωγών – μελών και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην αγορά , εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερες τιμές .

Έννοια οργάνωσης παραγωγών

Η οργάνωση παραγωγών αποτελεί νομικό πρόσωπο που υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συγκροτείται από παραγωγούς ομοειδών προϊόντων .

Σύσταση οργάνωσης παραγωγών

Η σύσταση μιας ομάδας παραγωγών απαιτεί απλές και συνοπτικές διαδικασίες. Αναλυτικότερα :

Α) Σύνταξη καταστατικού

Β) Υπογραφή καταστατικού από τα μέλη

Γ) Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο

Δ) Ίδρυση ως έδρας της ομάδας παραγωγών , η περιοχή στην οποία διατίθενται σημαντικές εγκαταστάσεις και υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός μελών .

Κριτήρια αναγνώρισης της οργάνωσης παραγωγών

1. Ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής 10 μέλη

2. Ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής 5 μέλη

3. Αμπελουργικού τομέα 20 μέλη (10 μέλη για νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές).

Πως θα γίνει επιτυχημένη μια ομάδα παραγωγών

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς αγρότες στην προσπάθεια δημιουργίας συνεργασιών με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών .

Σίγουρα η αναγκαστική συνεργασία δεν αποτελεί την καλύτερη προϋπόθεση για να στηριχθεί μια προσπάθεια βιώσιμης προσπάθειας . Θα ήταν αρκετά πιο αποτελεσματική μια από κοινού προσπάθεια , η οποία να πηγάζει μέσα από την έντονη επιθυμία για συνεργασία-συλλογικότητα.

Όσοι , λοιπόν , με δυσκολία μιλούν σήμερα για την ανάγκη δημιουργίας ομάδων παραγωγών θα πρέπει να αναλογισθούν κατά πόσον η κουλτούρα και οι συνθήκες της αγροτικής κοινωνίας το επιτρέπουν και εάν η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών είναι προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους εγχειρήματα .

Το κλειδί της επιτυχίας

Μεγαλύτερες και ποιοτικές ποσότητες προϊόντων με στόχο να μειώσουν το κόστος της παραγωγής και να εξάγουν σε ανταγωνιστικές τιμές , δηλαδή :

1. Επιλογή προϊόντων που να είναι συμβατά με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής .

2. Καθετοποίηση της παραγωγής (υπεραξία του προϊόντος)

3. Προώθηση προϊόντος με α) δημιουργία ιστοσελίδας (ηλεκτρονικό εμπόριο) και β) συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις .